Biofocus тест - иновативно изследване при онкологични заболявания

Какво представлява молекулярната диагностика?

Модерната молекулярна и клетъчна биология дават представа за механизма на заболяванията на молекулярно и генетично ниво. Тази информация може да бъде превърната в диагностично, прогностично и терапевтично оръжие в борбата срещу редица съвременни заболявания.

Молекулярна диагностика и онкологични заболявания?

Откритието на специфични генетични изменения на злокачествените тумори отваря нови направления в развитието на онкологията. Познанията за функционирането на онкогените и туморните протеини допринасят за разбирането на молекулните и клетъчните принципи на злокачествения растеж на клетките. Въз основа на тези принципи в лабораторията Biofocus се извършват молекулярни анализи на гените, участващи в появата и прогресията на раковите заболявания.

Първоначално е необходимо да бъдат изолирани циркулиращи туморни клетки (CTCs) в кръвообращението. За да се определи каква би била е най-ефективната терапия се извършва молекулярен анализ за наличие на експресирани лекарствени таргети и маркери за резистентност в туморните клетки. По този начин може да бъде получена изключително ценна информация, която да насочи пациентите относно:

 • определяне на рискови пациенти;
 • ранно започване на терапия или поддържащо лечение;
 • правилен избор на таргетна терапия, специфична за всеки пациент;
 • идентифициране на лекарствена резистентност.

Какви видове злокачествени тумори могат да бъдат изследвани?

Изследването е възможно при всички видове карциноми (белодробен рак, рак на дебелото черво, рак на гърдата, яйчниците, маточната шийка, простата, стомаха, черния дроб и други), мезотелиоми или меланоми. Възможно е изследване и при саркоми и лимфоми, тумори на мозъка, както и хематологични карциноми.

Не се извършва изследване на T- клетъчни карциноми.

Какво е необходимо за да се направи изследването?

Обикновено за да бъде извършено изследването са необходими 20-50мл хепаринизирана кръв. В зависимост от специфичните изисквания, може да бъде изследвана туморна тъкан, или туморни клетки получени от асцит или аспирати.

Вашата проба ще бъде изпратена в лаборатория Biofocus в Германия, където ще бъде анализирана. Резултатите от изследването ще бъдат изготвени в рамките на 15-20 дни.

СПИСЪК НА ХИМИОТЕРАПЕВТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (спрямо вида тумор)

Вид на карцинома Основен панел Разширен панел
Карцином на яйчника Cis-/Carboplatin 

Taxanes

Avastin

Topotecan

 

 

Doxorubicin

Yondelis

Cyclo/Ifosphamid/Melphalan

Treosulfan

5-FU/Capecitabin

Vinorelbine

Gemcitabine

Herceptin

Sorafenib

Pemetrexed

Olaparib (if BRCA mutated)

Карцином на маточната шийка Cis-/Carboplatin 

5-FU/Capecitabin

Taxanes

Avastin

 

 

Topotecan

Gemcitabine 

Ifosphamid

Pemetrexed

Mitomycin

Vinorelbine

Карцином на ендометриума

 

Карцином на матката

 

 

Cisplatin

Doxorubicin/Etoposid

Paclitaxel

Topotecan 

Avastin 

Cyclophosphamid

(Carcinosarkoma)

 

hormone receptor positive

progestin

(hydroxyprogesterone)

Tamoxifen

Aromatase-Inhib.

5-FU

Methotrexate

Sorafenib

Vinorelbine

Карцином на простатата Hormone refractory:

Docetaxel/ Cabazitaxel (MDR

unabh.) Mitoxantrone

 

Hormone responsive luteinizing hormone-rel agonists

e,g, Zoladex, Leuprolide

Androgens-rezeptor inhibitor  e.g. Casodex, flutamid,

Enzalutamide

Carboplatin

Gemcitabine

Capecitabin

Trabectedin

Sorafenib (+chemo)

Cyclophosphamid

 

Карцином на гърдата hormone receptor negative

Cyclophposphamide

Doxorubicin 

Paclitaxel

Herceptin 

Gemcitabine

Vinorelbine

 

hormone receptor positive

Tamoxifen

Aromatase Inhibitors

Methotrexate

5-FU/Capecitabin

Lapatinib

Everolimus (her2 neg)

Avastin

Pemetrexed

Mitomycin

Cisplatin (triple neg)

Sunitinib

Irinotecan

Колоректален карцином 5-FU / Capecitabin

Oxaliplatin

Avastin

 

 

 

Irinotecan

Pemetrexed

Methotrexate

Gemcitabine

Mitomycin

Sorafenib

Lapatinib/Trastuzumab

Cetuximab/Panitumumab (check K-ras)*

Карцином на ануса 5-FU / Capecitabin

Cisplatin

Mitomycin

 

 

 

 

Irinotecan

Paclitaxel

Methotrexate

Vincristine

Doxorubicin

Gemcitabine

Avastin

Cetuximab / Panitumumab (check K-ras)*

Карцином на хранопровода Paclitaxel 

Cis-/Carboplatin 

5-FU / Capecitabin

Herceptin

Irinotecan

Doxo-/Epirubicin

Avastin

Pemetrexed

Mitomycin

Vinorelbine

Ifosphamide

Карцином на стомаха

 

Карцином на тънките черва

5-FU / Capecitabin

Paclitaxel

Cis-/Carboplatin

Herceptin

 

 

 

Irinotecan

Doxo-/Epirubicin

Mitomycin

Avastin

Gemcitabine

Vinorelbine

Ifosphamide

Pemetrexed

Everolimus

Карцином на жлчъния мехур

(Cholangio) CA

 

Cis-/Carboplatin

Gemcitabine

5-FU/Capecitabin

 

 

 

 

Herceptin

Paclitaxel

Irinotecan

Doxo-/Epirubicin

Mitomycin

Avastin

Erlotinib

Cetuximab / Panitumumab

Everolimus

Карцином на панкреаса

 adeno

5-FU

Irinotecan

Oxaliplatin

Paclitaxel

 

Gemcitabin 

Erlotinib / Cetuximab

Herceptin

Pemetrexed

Sorafenib

Недребноклетъчен карцином на белия дроб

 

Cis-/Carboplatin

Vinorelbine/Vinblastine 

Paclitaxel/Docetaxel

Etoposide

 

Irinotecan

Gemcitabine

Pemetrexed (non-SCC)

Avastin (adeno)

Ifosphamide

Mitomycin

Sutent

5-FU/Xeloda

Temozolomid (brain mets)

Everolimus

Erlotinib (EGFR-mut)*

Nivolumab (PD-L1)*

Дребноклетъчен карцином на белия дроб

 

Cis-/Carboplatin

Etoposide

Irinotecan

Cyclophosphamide

Vincristine

Paclitaxel/Docetaxel

Temozolomid 

Gemcitabine

Nivolumab (PD-L1)*

Avastin

Мезотелиом Cis-/Carboplatin

Pemetrexed

Gemcitabine 

 

 

Vinorelbine

Avastin

Mitomycin

Irinotecan

Doxorubicin / Epirubicin

Cyclophosphamide / Ifosphamid

Карцином на главата и врата

Карцином на сливиците, езика, бузите, ларинкса, орофаринкса

Cis-/Carboplatin

Cetuximab 

5-FU/Capecitabin

Paclitaxel/Docetaxel

 

Doxorubicine

Gemcitabine

Vinorelbine

Methotrexate

Avastin

Erlotinib

Mitomycin

Ifosphamide

Pemetrexed

Lapatinib

Карцином на назофаринкса Cis-/Carboplatin

5-FU/Capecitabin

Paclitaxel/Docetaxel

Gemcitabine

 

Doxorubicine

Vinorelbine

Methotrexate

Avastin

Erlotinib

Mitomycin

Ifosphamide

Pemetrexed

Карцином на пикочния мехур Cis-/Carboplatin

Methotrexate

Vinblastine

Doxorubicin

 

 

 

Gemcitabine

Cyclophosphamide

5-FU

Pemetrexed

Paclitaxel

Irinotecan

Herceptin,Lapatinib

Sorafenib/ Sunitinib

Бъбречен карцином Sunitinib/Sorafenib/Pazopani b Avastin

IFN-a

Everolimus

5-FU

Nivolumab

Gemcitabine (sarcomatoid)

Doxorubicin (sarcomatoid)

Cisplatin

Карцином на тимуса

 

Cis-/Carboplatin

Doxorubicin,Etoposid

Cyclo/Ifosphamid

Vincristin

Paclitaxel

Gemcitabine

5-FU

Pemetrexed

Sunitinib 

Everolimus

 

Карцином на щитовидната жлеза

papillary follicular

medullary Hürthle

advanced panel only

recommended

 

Sunitinib / Sorafenib

Dacarbazine

Doxorubicin, etoposide

Bortezomib

Cisplatin

Vincrisitne

5-FU/Xeloda

Carmustine/Lomustine

Methotrexate

Хепатоцелуларен карцином advanced panel only

recommended

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunitinib / Sorafenib

Dacarbazine

Doxorubicin, etoposide

Bortezomib

Cisplatin / Oxaliplatin

Vincrisitne

5-FU/Xeloda

BCNU

Methotrexate

Gemcitabine

Avastin

Mitomycin

Меланом Interleukin 2 / Interferon a

Dacarbazine

Temozolomide

Cisplatin

Paclitaxel

Vindesine/Vinblastine

Carmustine/Lomustine

Nivolumab (check PD-L1)*

Dabrafenib/Vemurafenib (check bRAF)*

Sorafenib/Imatinib

Avastin

 

Мекотъканни саркоми Liposarcoma

Angiosarcoma

Osteosarcoma Leiomyosarcoma Rhabdomyosarc. synovial sarcoma

Doxorubicin, Etoposid

Dacarbazine, Temozolomide

Vincristin/Vinorelbine

Cyclo-/Ifosfamid

Trabectedin

Cisplatin

Docetaxel

Pazopanib/Sorafenib

Gemcitabine

Methotrexate

Topotecan

Pemetrexed

 

Гастроинтестинални стромални тумори (GIST)

 

advanced panel only

recommended

 

Imatinib (Glivec)

Sunitinib

Pazopanib/Sorafenib

Nilotinib, Dasatinib

Oxaliplatin

Avastin

Doxorubicin

Dacarbazine

Ifosphamide

Methotrexate

Мозъчен карцином

Astrocytoma

Glioma

Glioblastoma

Ependymoma

Medulloblastoma

Carmustine / Lomustine /

Nimustine 

Dacarbazine / Procarbazine 

Temozolomid

Avastin  

Cis-/Carboplatin

Cyclo-/Ifosfamid

Irinotecan

Vincrisitine

Etoposide

Nivolumab (check PD-L1)*

 

Неходжкинов лимфом

diffuse large cell follicular

lymphoplasmacytic

(Waldenström) Mantle cell Burkitt L.

Cyclo-/Ifosfamid 

Doxorubicine,Etoposid

Mitoxantron (follicular)

Vincrisitine/vinorelbine 

Carboplatin

Gemcitabine

Bortezomib (Waldenström, Mantle c.)

Everolimus (Waldenström)

Thalidomid Waldenström)

Methotrexate

 

Ходжкинов лимфом Doxorubicine, Etoposid

Vincrisitine/Vinblastine

Dacarbazin, Carmustin

Cyclo-/Ifosfamid, Melphalan

Cytarabine, Gemcitabine

Cis-/Carboplatin

Everolimus

Lenalidomide

Methotrexate

Bortezomib

Мултиплен миелом Bortezomib

Doxorubicine, Etoposid

Lenalidomide/Thalidomide

Cyclo-/Ifosfamid, Melphalan

Vincrisitine/Vinblastine

Interferon-a

Sorafenib

Cisplatin

Gemcitabine

Paclitaxel

Carmustin

Vironostat (check HDAC, DNMT)*

ALL 

 

Cyclo-/Ifosfamid

Doxo-, Daunorubicin /

Etoposid

Cytarabin

Vincristine

Methotrexate

Imatinib

Dasatinib, Nilotinib

AML  Doxo-, Daunorubicin /

Etoposid

Mitoxantrone

Cytarabin

Mitomycin

Topotecan

Methotrexate

Cyclophosphamide

Vincristine

Decitabin (check HDAC, DNMT)*

CML Imatinib

Dasatinib, Nilotinib

Doxo-, Daunorubicin /

Etoposid

Mitoxantrone

Cytarabin

Mitomycin

Interferon-alpha
CLL Cyclo-/Ifosfamid

Doxo-, Daunorubicin /

Etoposid

Cytarabin

Vincristine

 

СПИСЪК НА АЛТЕРНАТИВНИ ВЕЩЕСТВА

 • IP6 (Inositol-6-Phosphate)
 • C-statin
 • Dammarane sapogenins
 • Acetogenin Graviola – “Gravizon”
 • Haelan951 fermented soy-extract
 • Curcumin
 • Ellagic Acid
 • Arglabin
 • Artemsinin and derivates (Artensunate, Artemeter) – “ARTEMIS”
 • Amygdalyn B17 (Laetrile)
 • Vitamin C
 • Indol-3-carbinol (I3C)
 • Taurolidine
 • Hyperthermia
 • Quercetin

*Изследването е кръвно, провежда се само понеделник и вторник.

TOP