По повод на профилактика на касов апарат в магазина на ХЕРБАМЕДИКА в клиника ДЕТОКС на 28.05 ще се приемат разплащания само в брой. В случай, че искате разплащания с карта или по банков път, моля използвайте онлайн магазина на ХЕРБАМЕДИКА.

EliSpot - диагностика на Лаймска болест, коинфекции и други интрацелуларни патогени

Сериозно предизвикателство за съвремената медицина преставлява ранната диагностика на хронични интрацелуларни (вътреклетъчни) инфекции, сред които с най-голяма популярните се нареждат: Борелия (лаймска болест), Епщайн бар вирус, Цитомегаловирус, Хламидия, Херпесни вируси, Микоплазма, Аспергилус и други.  Интересът нарастна значително, покрай фактите  за откриването на свързаност между редица значими автоимунни или трудно идентифицирани заболявания с интрацелуларни патогени, като например връзката на тиреоидит на Хашимото и други автоимунни заболявания с Епщайн бар вирус, Мултиплена склероза с Борелия и Епщайн бар вирус, чернодробни и чревни заболявания с Цитомегаловирус, хронична диария с Йерсиния и т.н.

Стандартното серологично изследване на нивата на IgM/IgG антитела е с 50%  чувствителността при ранна инфекция ( т.е в 50% от случаите е фалшиво отрицателнo). Важен е и факта че този метод не дава точна информация относно ефективността на проведеното лечение, защото нивата на антителата често остават повишени години наред, след като инфекцията е била отстранена.

Предвид че непосредствено след контакт с микроорганизъм, се започва антиген-специфичното активиране на Т-клетките, в резултат на което се увеличава продукцията на цитокини. На фона на другите си дейности, цитокините задвижват В-клетъчния отговор и синтезата на антитела. Едва след елиминиране на инфекцията, активираната Т-клетъчна популация намалява, с което намалява и секрецията на цитокини. Следователно тест, който следи активаността на Т-клетките, предоставя по-точна информация за наличието на активна инфекция в сравнение с изследването на антитела.

EliSpot e сред най-чувствителните (84%) и специфични методи за изследване на Т и В клетъчна активност. Осигурява както качествена, така и количествена информация за клетки, секретиращи цитокини или антитела след подходяща стимулация. Това го прави сравнително бърз, високоефективен и високоспецифичен (94%) диагностичен метод. С други думи, може да открие дори една единствена активна Т-клетка в проба с 100 000 клетки.

EliSpot е разработен от Сесил Черкински през 1983 г. като метод за мониторинг на имунния отговор при хора и животни. Принадлежи към IGRA (Interferon-Gamma-Release Assay) системи.

EliSpot е много подобен на ELISA и се основава на същия имунохимичен принцип тип „сандвич“. Основната разлика е, че ELISA определя общата концентрация на секретиран цитокин или антитяло, докато EliSpot открива количеството на активирани  клетки, които секретират сигнални производни. Препоръчително е EliSpot да се използва в допълнение към ELISA, защото е 200 пъти по-чувствителен, и дава отговор дали действително е налице активна инфекция. В сравнение с RT-PCR анализ, който изолира mРНК, EliSpot е по-чувствителен защото открива количеството активирани клетки още в най-ранните етапи на инфекцията.

Борбата срещу Лаймската болест е една от най-горещите точки здравни теми в момента. Открита в ранен стадий болестта лесно се лекува, без да причини трайни увреждания. Но налице са препятствия в ранната диагностика:

 • Стандартните серологични тестовете отнемат до няколко седмици. Титъра на антителата може да бъде отрицателен в началото на инфекцията, когато бактериите са в кръвното русло, а също така може да бъде положителен, когато бактериите вече са разпределени в тъканите или ги няма.
 • Типичният обрив след ухапване (Erythema migrans), всъщност често остава незабелязан или не винаги се появява.
 • Поради засягането на множество системи, симптомите имитират други заболявания и биват пренабрегнати. (На пример: грипоподобни симптоми, артрит, главоболие, проблеми с паметта и концентрацията, мускулна болка, изтръпване, невропатия, мултиплена склероза)

Фактите говорят че между диагнозата и начало на лечението могат да минат няколко месеца и повече. Ако своевременно не се лекува, Лаймската болест прогресира до сериозни инвалидизиращи заболявания на нервната, сърдечно съдова и опорнодвигателна системa. Борелиозата променя имунната защита, намалявaйки CD57+ клетките, поради което често се комбинира с други коинфекции (Anaplasma&Erlichia, Bartonella henselae, Babesia microti, ретровируси и др).

Насоки за диагностика

EliSpot намира приложение при диагностиката на следните патогени:

 • Borrelia burgdorferi, като включва следните антигени:
 • Borrelia burgdorferi пълен антиген
 • Пептид-микс от Borrelia burgorferi
 • Borrelia burgdorferi LFA-1
 • Borrelia miyamotoi
 • Anaplasma&Erlichia
 • Bartonella henselae
 • Babesia microti
 • Chlamydia pneumoniae
 • Chlamydia trachomatis
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Yersinia
 • Epstein Barr Virus (EBV)
 • Herpes Simplex Virus I&II (HSV 1/2)
 • Cytomegalovirus (CMV)
 • Varizella Zoster Virus (VZV)
 • Candida albicans
 • Aspergillus Peptide Mix 1 & 2

EliSpot клинична значимост

 • онкологични заболявания
 • автоимунни заболявания (колагенози, ревматоиден артрит, мултиплена склероза, тиреоидит на Хашимото, васкулит, при повишени ANA, CCP-антитела, ANCA)
 • инфекциозни болести (ТBC, лаймска болест и коинфекции, особено при серо-негативни или пациенти с клинични симптоми, както и за потвърждение при серопозитивни пациенти, без клинична изява)
 • алергии,
 • трансплантация на органи и
 • проследяване на лечение.

Бъдещето на теста е в определянето на антиген-специфичен отговор в периферни кръвни клетки след ваксинация.

Изследването е кръвно, провежда се от понеделник до сряда.

TOP