Меlisa® : Единственият стандартизиран кръвен тест за алергия към метали (тип IV) в цял свят

Отличителни черти

Металите, които се съдържат в предметите, използвани в ежедневието ни, могат да доведат до сериозни здравословни проблеми. Хронично интоксикиране с метали от накити, зъбни импланти,козметика,ставни протези може да доведе до чувствителност при хора с генетична предразположеност и като резултат алергия от IV-ти тип.

Меlisa®

Меlisa ® е първият научно доказан кръвен тест за алергии от IV-ти тип. Кръвният тест измерва  иперсензитивността към метали и други алергени. Меlisa ® е подходящ за диагностика на тип IV алергии при пациенти с различни имунологични заболявания - автоимунни и алергични. Особено похдодящ е при пациенти с клиника без ясна етиология.

Приложение

 • Кожни заболявания (псориазис, екзема)
 • Автоимунни заболявания (мултиплена скероза,тироидит,синдром на Сьогрен и други)
 • Гастроинтестинални заболявания
 • Синдром на хроничната умора
 • Алергия към кандида
 • Медикаментозна алергия ( напр. формалдехид)
 • Разтройства от аутистичния спектър
 • Хронични инфекции
 • Слаб имунитет
 • Невралгични заболявания

Клинични ползи

 • Чрез Меlisa ® могат да бъдат идентифицирани метали или други антигени, които предизвиквикващи симптомите
 • Избягване на контакт тригерите на алергия
 • Може да се открие рискът от постоянно интоксикиране, който повишава чувствителността
  и причинява здравословни проблеми

Oбща информация

За разлика от тип I алергия, която се медиира от IgE антитела, реакцията при алергия от  IV-ти тип се медиира от Т лимфоцити, които преди това са били в контакт с определени алергени (паметови клетки). След последващ контакт със сенсибилизиращият алерген, паметовите клетки могат да реагират с трансформация и пролиферация на лимфобласти. Новообразувалите се клетки (ефекторни клетки) заедно с цитокини водят до развитието на алергична реакция.

Алергия към метали /
Отравяне с метали

Много е важно да се направи разлика между алергия към метали и отравяне с тях. С Меlisa ® се измерва интензитетът на имунологичната реакция, а не точното количество на металите  в тялото на човека. Например, изследването на коса може да покаже ниво на живак или други субстанции в организма, които са под нормата, но въпреки това пациентът може да бъде алергичен. Няма официален праг за възникването на алергични реакции. Дори и следи от дадената субстанция представляват заплаха, ако алергенът причинява реакция.

Клиничен случай

Меlisa ® test репортът предоставя детайлизирана информация за тестваните метали и вероятните източници на замърсяване.

Клиничен случай: пациентът дава силна реакция към никел и позитивна към неорганичен живак, който представлява до 50% от зъбните амалгами. Среброто също е компонент от тези амалгами. Пациентът не дава реакция към органичен живак ,който се открива в рибите. Лекарят трябва да посъветва пациента си да не използва материали съдържащи никел (обици, каишки на часовници,копчета) и консултация със зъболекар за премахването на амалгамите от устната кухина.

Oбласти на приложение
Алергията към метали има
основно значение в различни области като:

 • Имплантология/хирургия/ортопедия
 • Професионална медицина
 • Дентална медицина
 • Обща медицина/вътрешна медицина

Имплантология

Металните компненти могат да се открият в импланти като например стави, коленни протези, пирони, пейсмекъри, силиконови импланти за гърди, импланти във вътрешното ухо и зъбни
импланти. При повечето пациенти те са биосъвместими. Въпреки това, обаче при пациенти с повишена чувствителност, имплантите могат да причинят странични ефекти: болка, дерматит, подуване на кожата, забавено зарастване на рани, костна инфекция.

Изследване с Melisa® преди имплантиране може да открие, ако пациентът има чувствителност и да позволи употребата на индивидуални биосъвместими импланти.

Професионална медицина и околна среда

Melisa® може да се използва за оценка на токсична експозиция на индивида на работното място
(метали, химикали или други алергени). Ако се открие чувствителност, пациентът трябва да смени работната среда с такава без контакт с алергена, за да се предотврати възникването на (сериозни) заболявания. Професии, които са с повишен риск от чувствителност към метали са : строителни работници, миньори, електричари, полировчици, работници от дървообработващата, хартиената / текстилната  и химичната индустрия, зъботехници, фризьори и бояджии.

Дентална медицина

Промени в мукозата, които могат да се развият около метални дентални импланти, могат да се свръжат с алергична реакция към металните компоненти.

Алергични реакции към метали използвани в метални дентални протези и мостове, могат да се открият с Melisa®. Не е задължително симптомите да бъдат локализирани, те могат да бъдат системни и да насочат към възпалителни процеси в различни части на тялото. Пациенти с известна чувстителност към метали, като напр. странични ефекти при носенето на златни или никелови обици, трябва да обмислят неметални материали.

Обща медицина

Алергия от тип IV е често срещана при пациенти с различни заболявания,  като напр. кожни, автоимунни или гастроинтестинални. Пациенти с лесна  уморяемост, без ясна етиология (синдром на
хроничната умора, енцефалит, миалгия) често страдат от алергия към метали, която се провокира от дентални метали. Алергията към Candida, медикаменти и химикали, също може да бъде тествана. Като допълнение, алергията към метали се свръзва с разстройства от аутистичния спектър.

Принцип на анализ

Melisa® (анализ на имунната стимулация на паметовите лимфоцити) тества лимфоцити за алергична
реакция. Металите попадащи в теста се избират на базата на анамнезата на пациента и денталната история. Лимфоцитите се изолират от кръвната проба и с метални разтвори се ко-култивират, в рамките на 5 дена. Лимфоцитната пролиферация се измерва с помощта на инкорпориране на Н3 тимидин, по този начин лимфобластната трансформация се проверява морфологично. Силата на реакцията е индикира чрез SI (stimulation index, индекс на стимулация). Стойности над 3 показват положителна реакция към специфичния алерген. Впоследествие, се прави тест зa правдоподобност на резултатите. Тестови метали и специализирани панели Теста с Melisa®  ви дава възможност да тестват
единични метали, както и самостоятелно подбрани група метали или специализирани панели.

Лист на металите, които могат да се тестват с Меlisa®

Алуминий (Al)
Антимон (Sb)
Арсен (As)
Барий (Ba)
Берилий (Be)
Бисмут (Bi)
Олово (Pb)
Кадмий (Cd)
Хром (Cr)
Кобалт (Co)
Желязо (Fe)
Неорганичен живак
Галий (Ga)
Злато (Au)
Индий (In)
Мед (Cu)
Манган (Mn)
Органичен живак
Молибден (Mo)
Никел (Ni)
Ниобий (Nb)
Паладий (Pd)
Фенил Живак
Платина (Pt)
Родий (Rh)
Рутений (Ru)
Сребро (Ag)
Танталий
(Ta)
Тимеросал
Титаниев диоксид
Титаниев трихлорид
Уран (U)
Ванадий (V)
Волфрам (W)
Цинк (Zn)
Калай (Sn)
Цирконий
(Zr)

Ценоразпис:

 • 1 алерген (метал): Цена: 170 €
 • 5 алергена по избор (метала): Цена 275 €
 • 10 алергена по избор: Цена 380 €
 • 15 алергена по избор: Цена 460 €
 • 20 алергена по избор: Цена 530 €

Специализирани панели

Панел A: “Амалгама” (6 метала): мед, неорганичен живак, метил живак, никел, сребро, калай

Цена: 275

Пане B: “Зъбни корони от неблагородни метали 6 метала”: кобалт, хром, манган, молибден, никел, волфрам

Цена: 275 €

Панел C:
“Зъбни корони от благородни метали 8 метала”:
галий, злато, индий, иридий, паладий, платина, сребро, рутений.

Цена: 320 €

Панел D:  “Амалгама и зъбни корони” 17 метала: кобалт,
мед, хром, галий, злато, индий, неорганичен живак, иридий, манган, паладий,
платина, рутений, сребро, калай, волфрам

Цена: 480

Панел Е:  “Титаниеви импланти” 5 метала: алуминий, никел, титаниев сулфат, титаниев диоксид, ванадий

Цена: 275

Панел F:  6 метала: кобалт, хром, манган, волфрам, молибден, никел

Цена: 275

Панел G:  6 метала: алуминий, никел, ниобий, титаниев сулфат, титаниев диоксид, ванадий

Цена: 275

Панел H:  4 метала: хром, ниобий, калай, цирконий

Цена: 250

Панел I:  “Спинални импланти” 11 метала: алуминий, хром, кобалт, никел, ниобий, манган, молибден, титаниев сулфат, титаниев диоксид, волфрам, ванадий

Цена: 390

Панел J:  “Предоперативен тест” 15 метала: алуминий, берилий, хром, кобалт, никел, манган, молибден, ниобий, танталий, титаниев сулфат, титаниев диоксид, калай, волфрам, ванадий, цирконий.

Цена: 460

Време за изпълнение на теста: 14 работни дни от получаване
на кръвните проби в
лабораторията
на
Melisa.

Забележка: към крайната цена следва да се начисли транспортна такса от 40 €

Изтегли примерен резултат.

TOP