PSP

Да изпреварим рака на дебелото черво

Ракът на дебелото черво е второто по честота раково заболяване, от което всяка година само в Германия се разболяват около 70 000 души. То е лечимо до над 90%, ако неговите предшественици – чревните полипи, бъдат установени и отстранени навреме.

Кръвният тест за полипноспецифични полимери (PSP) е ориентиран специално към лесното и точно разпознаване на аденоматозните чревни полипи. Неговите предимства са:

Извънредно високо ниво на диагностика

 • Висока чувствителност – по-висока, отколкото при стандартните тестове.
 • Висока специфичност – сравнима или по-висока, отколкото при стандартните тестове.
 • Възможност за откриване и на малки по големина полипи.

Удобство за пациентите

 • Просто вземане на кръв вместо неудобни тестове на изпражнения.
 • Без многодневни ограничения при хранене – достатъчно е въздържане от храна в продължение на 4 часа.

Важно медицинско значение

 • Опростяване и интензивиране на профилактиката.
 • При положителен резултат повишена готовност за колоноскопия.

Процедура на теста

Кръвният тест PSP се извършва лесно. Може да посетите един от двата ни центъра или да се свържете с нас за да Ви насочим към наши партньори в страната. Вземането на кръв може да се извърши във всяка точка на България, за което ще са необходими специални контейнери и указания към медицинския персонал, извършващ вземането на кръв.

След приключване на процедурата, трябва да ни изпратите контейнерите на посочените координати в Detox Center – гр. София. Вашата кръвна проба ще бъде транспортирана и теста проведен в специализирана лаборатория Indago в гр. Лайпциг.

Резултатите от теста Ви ще получите по електронен път, по пощата или на място в Detox Center до 15 дни от изпращането на кръвната проба.

За кого се препоръчва кръвният PSP тест:

 • Пациенти, които над 40-годишна възраст, тъй като след тази възраст вероятността за образуване на полипи нараства постоянно.
 • Пациенти, които имат родители, братя или сестри, заболели от рак на дебелото черво или при които са откривани чревни полипи.
 • Пациенти, при които по-рано са били откривани чревни полипи.
 • Пациенти с открита кръв в изпражненията.
 • Пациенти със смущаваща чревна симптоматика, при които стандартните методики на диагностика не са дали резултат.
 • Пациенти, които имат хронично-рецидивираща чревна симптоматика и не се поддават на досегашното лечение.

Последваща диагностика

Резултатите от теста могат да сигнализират 3 картини:

 • Ако резултатът от PSP теста е положителен, настоятелно препоръчваме колоноскопско изследване, тъй като е налице висок риск от образуване на аденом на колона.
 • Ако резултатът от PSP теста е в граничния диапазон, препоръчваме в близко бъдеше да бъде направена колоноскопия, тъй като съществува подозрение за образуване на аденом на колона.
 • Ако резултатът от PSP теста е отрицателен, кръвният тест PSP би следвало да бъде повтарян с ритъма на стандартните прегледи, понеже няма непосредствен риск от образуване на аденом на колона.
 • При позитивна лична или семейна анамнеза все пак препоръчваме повтаряне на кръвния тест PSP след една година.
Кръвен тест PSP – Plus

Кръвният тест PSP – Plus включва допълнителни параметри към основния тест за полипносвързани полимери:

  • Дисбиози – при положителен резултат е необходима детайлна фецес диагностика (диагностика на изпражненията) за установяване на естеството на дисбиозата. След установяване на микробиалната причина, последващата терапия е с оптимална ефективност.
  • Алергии – при положителен резултат е необходим ImuPro кръвен тест за хранителна алергия от тип III.
  • Гъбични инфекции – при положителен резултат е необходима детайлна фецес диагностика (диагностика на изпражненията) за установяване на типа гъбична инфекция, чревната защита и баланса на физиологичната среда.
  • Възпалителни процеси – при положителен резултат е необходимо изследване на източника на възпаление: чревен тракт (фецес диагностика), алергия от тип III (ImuPro), УНГ регион: синуси, зъби, сливици, лимфа (стоматолог, Биорезонанс, метаболитен тест SFT/MSP).

Кръвният тест PSP – Plus предоставя богата информация върху, която може да се изгради стабилна диагностика за изявени или скрито протичащи процеси извън пределите на храносмилателния тракт.

Цени

 • PSP (кръвен тест за диагностика на чревни полипи): 147 лв
 • PSP Plus (кръвен тест за диагностика на чревни полипи + дисбактериоза, алергии и микози): 167 лв
TOP