В Детокс Център може да извършите пълен спектър на вашите лабораторни изследвания. Ние работим, като ексклузивен партньор с десетки лаборатории в цял свят и в България. При нас може да се изследват пълен спектър кръвни изследвания, урина, слюнка, коса, нокти различни секрети.

Предимства на лабораторната диагностика в Детокс Център

 • Специално отношение към всеки пациент;
 • Възможност за широк спектър лабораторни параметри, изследвани в десетки лаборатории в България и чужбина;
 • Пълноценна услуга: ние ще ви предоставим специализирани консумативи за всяка проба, ще се погрижим вашата проба да достигне до лабораторията навреме и да получите резултатите си по електронен път;
 • Ние ценим вашето време: резервирайте точен час за вашето изследване и ние ще ви спестим ненужно чакане
 • Грижа за здравето: ние знаем какъв стрес или последици може да предизвика взимането на кръвна проба и затова може напълно да ни се доверите.
 • Какво да изследвате и какво говорят вашите резултати: ако не сте насочен от личен лекар или специалист, бихте могли напълно да се доверите на нашите лекари. Попълнете предварителен въпросник или ни изпратете резултатите си и ние ще ви консултираме.

Какво трябва да знаете още за лабораторната диагностика:

 • Всяка телесна течност или тъканна проба може да даде безценна информация, но също така и да бъде опорочена при неправилна подготовка за изследването. За целта, преди да пристъпите към тест на конкретен параметър, запознайте се с инструкциите за коректно лабораторни изследване;
 • Референтните стойности са само помощно средство и тяхното тълкаване трябва задължително да се прекарва през призмата на предварителната анамнеза, пол, години и телесно тегло. В практиката често се сблъскваме с “перфекни стойности в референтния диапазон”, но практически пациентът е със страдания.
 • Лабораторните резултати са толкова динамични, колкото вашето ежедневие (това не се отнася за генетичните изследвания). Затова съобразете вида изследване и състоянието, в което то се прави.
 • Генетичните изследвания чрез проба от слюнка може да се опорочат, ако материалът не е взет според правилните инструкции.
 • За всички въпроси касещи коректно лабораторни изследване, може да се свържете с нас посредством контактната ни форма.

Работно време

 

Понеделник - Петък 08.00 - 19.00
Събота: 09.00 - 15.00
Неделя: Почивен ден

 

Хематология, Коагулация, Биохимия

Кръвта като източник на информация

Няма тъкан, нито течност в човешкият организъм, които да са изследвани по-добре от кръвта. Още античните лекари са знаели, че тя е нещо много повече от хомогенна течност. Все по-прецизните техники и методи на изследване днес дават възможност на специалистите чрез анализ на кръвта с микроскоп и химически лабораторни методи да проникнат дълбоко във функциите на организма.

Многобройните лабораторни методи се прилагат много по-често, за да добием представа за заболяванията на други органи, отколкото за констатиране на заболяванията на кръвта, като например различните форми на малокръвие (анемии) и рак на кръвта (левкемии). Чрез лабораторната медицина и клиничната химия тези методи се предоставят в помощ на лекаря, като в много случаи само те дават възможност за диагностициране на дадено заболяване и контролиране на терапевтичните мерки.

Ето защо взимането на кръв, респективно кръвният анализ представляват в днешно време базисна и рутинна мярка при посещението в лекарският кабинет, тъй като могат да се направят бързи и сравнително сигурни заключения за общото здравословно състояние на отделните органи.

Изследвания на урината

Времената, когато разглеждането на урината и понякога опитването и като важни помощни средства за поставянето на диагноза, отдавна принадлежат на маналото. Във всеки случай захарната болест – Diabetes mellitus (“следко като мед изтичане”) – е получила името си оттам. Днес имаме на разположение огромен брой технически помощни средства, които улесняват поставянето на диагнозата. През бъбреците, най-силно кръвоснабденият орган в организма, протичат 1,2 литра кръв в минута. При изследването на различните функционални единици на бъбреците най-напред се отделя свободен от бъбреците филтрат. Това е т.нар. “първична урина”, която е около 180 литра за 24 часа. По време на останалите преминавания през бъбреците първичната урина чрез изтегляне на водата се концентрира, редица вещества, от които организмът ни все още се нуждае биват резорбирани обратно, други отиват в урината. През пикочния мехур се отделя дневно около 1.5 литра урина – т.нар. “вторична” или крайна урина.

Освен различните вещества в урината, които дават указания за заболяванията, важна роля за поставяне на диагноза играе и количеството урина.

Хормонални изследвания

Хормоните са произведени от самия организъм субстанции, които направляват различни процеси в него. Различните хормони са специализирани в определени функции за определени органи. Те регулират растежа, продължението на рода, снабдяването с енергия, защитата и запазването на вътрешната околна среда в организма ни. Хормоните се образуват от специализирани жлези и достигат до съответния орган по кръвен път.

Хормоналната система е тясно свързана с нервната система чрез хипоталамуса. Хипоталамусът се намира в мозъка и представлява нещо като превключвател между нервната и хормоналната система. Чрез различните регулиращи хормони той направлява подчинената му хипофиза (принадлежаща към мозъка жлеза); два хормона се образуват директно в хипоталамуса и се транспортират до хипофизата.

Хипофизата влияе чрез своите хормони на подчинените и хормонални жлези в организма, които от своя страна регулират чрез своите хормони определени целенасочени функции.

Особено важни хормонални жлези са щитовидната жлеза с околощитовидните жлези, надбъбречните жлези, панкреатичната жлеза и половите жлези.

Хематология

 • Пълна кръвна картина: 6.50 лв
 • Пълна кръвна картина + 5ДИФ.ДКК: по 10.50 лв
 • Ретикулоцити: по 2.50 лв
 • ДКК – микроскопски и морфология на Er.: по 4.00 лв
 • СУЕ: 1.50 лв

Коагулация

 • ПВ и INR: 2 лв
 • Фибриноген: 2 лв
 • аРТТ: 2 лв
 • Тромбиново време: 2 лв
 • Време на кървене / съсирване: х 2 лв

Биохимични изследвания

 • Общ белтък: 3.00 лв | Триглицериди: 3.00 лв
 • Албумин: 3.00 лв | Аполипопротеин А: 29.00 лв
 • Глюкоза: 3.00 лв | Аполипопротеин В: 29.00 лв
 • Креатинин: 3.00 лв | ASAT: 3.50 лв
 • Урея: 3.00 лв | ALAT: 3.50 лв
 • Пикочна киселина: 3.00 лв | GGT: 3.50 лв
 • Общ билирубин: 3.00 лв | Алкална фосфатаза: 3.50 лв
 • Директен билирубин: 3.00 лв | LDH: 3.50 лв
 • Холестерол: 3.00 лв | Амилаза: 6.50 лв
 • HDL: 3.00 лв | Амилаза-панкреас: 7.50 лв
 • LDL: 3.00 лв | Липаза: 8.90 лв
 • VLDL: 3.00 лв | CPK: 3.00 лв
 • CPK – MB: 3.50 лв | Феритин: 25.00 лв
 • Калций: 3.00 лв | Трансферин: 20.00 лв
 • Йонизиран калций: 4.50 лв | sTfr: 56.00 лв
 • Фосфор: 3.00 лв | Магнезий: 3.00 лв
 • Калий: 4.50 лв | Хаптоглобин: 22.00 лв
 • Натрий: 4.50 лв | Холинестераза: 15.00 лв
 • Хлориди: 4.50 лв | anti-CCP: 47.00 лв
 • Лактат: 24.00 лв | CRP – C реактивен протеин: 8.00 лв
 • Пируват: 28.00 лв | AST-анти стрептолизинов титър: 6.00 лв
 • Желязо: 5.90 лв | RF – ревматоиден фактор:  6.00 лв
 • ЖСК:  5.90 лв | Гликиран хемоглобин А1с: 12.90 лв

Параметри на урината

 • Общо химично изследване и седимент: 4.50 лв
 • Белтък: 3.00 лв
 • Креатинин: 3.00 лв
 • Креатининов клирънс: 8.00 лв
 • Калций: 3.00 лв
 • Фосфор: 3.00 лв
 • Амилаза: 6.50 лв
 • Микроалбумин: 13.00 лв
 • Наркотични вещества: 38.00 лв
 • Цистин, цитрат, оксалат в урина : по 30.00 лв

Лабораторна диагностика на щитовидна жлеза

 • FT3 свободен трийодтиронин: 15.90 лв
 • FT4 свободен тироксин: 15.90 лв
 • TSH тиреотропин: 15.90 лв
 • TRab анти-TSH рецепторни антитела: 35.00 лв
 • TAT тиреоглобулинови антитела: 15.90 лв
 • MAT микрозомални антитела: 15.90 лв
 • Тиреоглобулин: 35 лв
 • PTH – паратхормон: 33.00 лв

Репродуктивни хормони

 • LH лутропин: 16.90 лв
 • FSH фолитропин: 16.90 лв
 • Естрадиол: 17.90 лв
 • DHEA S-дехидроепиандростерон: 17.90 лв
 • Прогестерон: 17.90 лв
 • Тестостерон: 18.90 лв
 • Свободен тестостерон: 30.00 лв
 • Пролактин: 16.90 лв
 • 17-alfa-ОН прогестерон: 16.90 лв
 • Андростендион: 19.90 лв
 • SHBG Human sexhormone-binding globulin: 25.00 лв
 • Inhibin B: 63.00 лв
 • АМН (аннти мюлеров хормон): 44.90 лв

Други хормони

 • ЧХГ+ бета хорионгонадотропин: 17.90 лв
 • Инсулин: 20.00 лв
 • C-Peptide: 39.00 лв
 • Кортизол серум: 16.90 лв
 • Кортизол слюнка: 16.90 лв
 • Соматротропен хормон: 31.00 лв
 • АСТН: 21.00 лв
 • Гастрин: 42.00 лв
 • N-MID Osteocalcin: 20.00 лв
 • B-Crosslaps: 20.00 лв

Туморни маркери, Серология, Имунология

Туморни маркери

 • СЕА: 22.90 лв | ТК: 37.00 лв
 • AFP: 22.90 лв | Calcitonin: 40.00 лв
 • PSA: 22.90 лв | S-100: 40.00 лв
 • FPSA: 20.00 лв | ТРА: 37.00 лв
 • СА 19-9: 22.90 лв | TPS: 37.00 лв
 • СА 15-3: 22.90 лв | СА 50: 37.00 лв
 • СА 125: 22.90 лв | NSE: 41.00 лв
 • СА 72-4: 41.00 лв | НЕ 4: 60.00 лв
 • SCC: 32.00 лв | HER 2: 190.00 лв
 • CYFRA 21-1: 28.00 лв
 • М2-РК (фецес или плазма): 106.00 лв | Бета2 микроглобулин: 36.00 лв

Серология

Хламидиа пневмоние

 • IgA: 30.00 лв
 • IgG: 30.00 лв
 • IgM: 30.00 лв

Хламидия трахоматис

 • IgA: 16.00 лв
 • IgG: 16.00 лв
 • IgM: 16.00 лв
 • Хеликобактер пилори антиген (в изпражнения): 39.90 лв
 • Хеликобоктер пилори IgG: 16.00 лв
 • Микоплазма пневмоние IgM, IgG х 39.00 лв
 • Сифилис: 9.00 лв
 • TBC Quanti-Feron: 110.00 лв
 • ТВС IgG антитела: 22.90 лв

Имунология

 • IgA: 15.00 лв
 • IgG: 15.00 лв
 • IgM: 15.00 лв
 • IgE total: 20.00 лв
 • Специфичен IgE х 31.00 лв
 • Тестове за алергии (RAST) х 20.00 лв
 • Алфа 2 микроглобулин: 20.00 лв
 • С3 комплемент: 31.00 лв
 • С4 комплемент: 31.00 лв
 • ANA, AMA, AGMA по 45.00 лв
 • pANCA, ANCA по 40.00 лв
 • ACL IgM, IgG по 45.00 лв
 • Бета 2GP IgM, IgG по 45.00 лв
 • Homocysteine (хомоцистеин): 37.00 лв
 • Adiponectin: 30.00 лв
 • Leptin: 30.00 лв
 • Resistin: 30.00 лв
 • Ghrelin: 40.00 лв
 • NT – pro BNP: 45.00 лв
 • Тропонин Т: 24.00 лв
 • Миоглобин (урина): 15.00 лв
 • Антиовариални антитела: 37.00 лв
 • Антиспермални антитела: 37.00 лв
 • а-1-Антитрипсин: 20.00 лв
 • Окултни кръвоизливи (изпражнения): 10.00 лв
 • Церулоплазмин: 26.00 лв
 • Еритропоетин: 39.00 лв
 • Cystatin C: 37.00 лв

Вирусология

 • Anti-HAV IgM (Хепатит А): 32.00 лв
 • HBsAg (Хепатит В): 19.90 лв
 • Anti-HBs: 25.00 лв
 • HBeAg: 35.00 лв
 • Anti-HBe: 35.00 лв
 • Anti-HBc-total: 35.00 лв
 • Anti-HBc-IgM: 35.00 лв
 • Anti-HCV (Хепатит С): 20.90 лв
 • Anti-HDV (Хепатит D): 49.00 лв
 • Anti-HIV 1/2 (СПИН): 20.90 лв
 • Epstein Bar virus антигени: по 21.00 лв
 • Цитомегаловирус IgG, IgM х 28.00 лв
 • Херпес симплекс вирус I – IgG: 25.00 лв
 • Херпес симплек вирус II – IgG, IgM х 25.00 лв
 • Токсоплазмоза – IgM х 49.00 лв, IgG х 25.00 лв
 • Рубеола – IgM x 39.00 лв, IgG х 25.00 лв
 • Лаймска болест – IgM x 66.00 лв, IgG х 32.00 лв

Микробиология

 • Урина за урокултура (еднократно): 10.00 лв
 • Урина за урокултура (трикратно): 22.00 лв
 • Храчка: 27.00 лв
 • Секрети: по 27.00 лв
 • Назофарингеален: 27.00 лв
 • Ушен: 27.00 лв
 • Конюктивален: 27.00 лв
 • Раневи: 27.00 лв
 • Други секрети х 27.00 лв

Материали от генитална система за банална флора:

 • Уретрален секрет: 27.00 лв
 • Вагинален секрет: 27.00 лв
 • Цервикален секрет: 27.00 лв
 • Еякулат: 27.00 лв
 • Простатен секрет: 27.00 лв
 • Антигенна идентификация на N.gonorrhoeae: 29.90 лв
 • Фецес и анален секрет:  25.00 лв
 • T.vaginalis “In Pouch”: 15.00 лв
 • Mycoplasma IST: 35.00 лв
 • Микоплазми в урина: 25.00 лв
 • Антибиограма (CANDIDA): 30.00 лв
 • Хемокултура: 46.00 лв

Паразитология, Имунохематология, ДНК, Витамини

Паразитология

 • Фекална проба: 25.00 лв
 • Ехинококоза ELISA/РПХА: 25.00 лв
 • Трихинелоза ELISA/РПХА: 25.00 лв
 • Ларва Мигранс ELISA: 25.00 лв

Имунохематология

 • Кръвна група и Rh: 17.00 лв
 • Еритроантитела ало/авто: 36.00 лв
 • Титър на анти-А и анти-В антитела: 25.00 лв
 • Специфичност на еритроантитела: 40.00 лв
 • Определяна титър на еритроантитела: 36.00 лв
 • Rh-фенотип и Kell-антитела: 38.00 лв
 • Алоеритроантитела: 32.00 лв

ДНК

 • HPV  / нисък риск – 6/11: 48.00 лв
 • HPV / висок риск – 16/18: 48.00 лв
 • HPV / висок риск screen/typing: 63. 00 лв / 84.00 лв
 • Chlamydia trachomatis: 35.00 лв
 • СМV: 65.00 лв
 • Rubella: 39.00 лв
 • Trichomonas vaginalis: 35.00 лв
 • Toxoplasma gondii: 60.00 лв
 • HSV тип I: 62.00 лв
 • Ureaplasma urealyticum: 35.00 лв
 • Mycoplasma genitalium: 35.00 лв

Витамини

 • Vit А: 36.00 лв
 • Vit B12: 28.00 лв
 • 25 – ОН Vit D:  50.00 лв
 • 1.25 – ОН Vit D: 54.00 лв
 • Vit E: 36.00 лв
 • Vit K: 79.00 лв
 • Фолиева киселина: 28.00 лв
TOP