В Детокс Център може да извършите пълен спектър на вашите лабораторни изследвания. Ние работим, като ексклузивен партньор с десетки лаборатории в цял свят и в България. При нас може да се изследват пълен спектър кръвни изследвания, урина, слюнка, коса, нокти различни секрети.

Предимства на лабораторната диагностика в Детокс Център

 • Специално отношение към всеки пациент;
 • Възможност за широк спектър лабораторни параметри, изследвани в десетки лаборатории в България и чужбина;
 • Пълноценна услуга: ние ще ви предоставим специализирани консумативи за всяка проба, ще се погрижим вашата проба да достигне до лабораторията навреме и да получите резултатите си по електронен път;
 • Ние ценим вашето време: резервирайте точен час за вашето изследване и ние ще ви спестим ненужно чакане
 • Грижа за здравето: ние знаем какъв стрес или последици може да предизвика взимането на кръвна проба и затова може напълно да ни се доверите.
 • Какво да изследвате и какво говорят вашите резултати: ако не сте насочен от личен лекар или специалист, бихте могли напълно да се доверите на нашите лекари. Попълнете предварителен въпросник или ни изпратете резултатите си и ние ще ви консултираме.

Какво трябва да знаете още за лабораторната диагностика:

 • Всяка телесна течност или тъканна проба може да даде безценна информация, но също така и да бъде опорочена при неправилна подготовка за изследването. За целта, преди да пристъпите към тест на конкретен параметър, запознайте се с инструкциите за коректно лабораторни изследване;
 • Референтните стойности са само помощно средство и тяхното тълкаване трябва задължително да се прекарва през призмата на предварителната анамнеза, пол, години и телесно тегло. В практиката често се сблъскваме с “перфекни стойности в референтния диапазон”, но практически пациентът е със страдания.
 • Лабораторните резултати са толкова динамични, колкото вашето ежедневие (това не се отнася за генетичните изследвания). Затова съобразете вида изследване и състоянието, в което то се прави.
 • Генетичните изследвания чрез проба от слюнка може да се опорочат, ако материалът не е взет според правилните инструкции.
 • За всички въпроси касещи коректно лабораторни изследване, може да се свържете с нас посредством контактната ни форма.

Хематология, Коагулация, Биохимия

Кръвта като източник на информация

Няма тъкан, нито течност в човешкият организъм, които да са изследвани по-добре от кръвта. Още античните лекари са знаели, че тя е нещо много повече от хомогенна течност. Все по-прецизните техники и методи на изследване днес дават възможност на специалистите чрез анализ на кръвта с микроскоп и химически лабораторни методи да проникнат дълбоко във функциите на организма.

Многобройните лабораторни методи се прилагат много по-често, за да добием представа за заболяванията на други органи, отколкото за констатиране на заболяванията на кръвта, като например различните форми на малокръвие (анемии) и рак на кръвта (левкемии). Чрез лабораторната медицина и клиничната химия тези методи се предоставят в помощ на лекаря, като в много случаи само те дават възможност за диагностициране на дадено заболяване и контролиране на терапевтичните мерки.

Ето защо взимането на кръв, респективно кръвният анализ представляват в днешно време базисна и рутинна мярка при посещението в лекарският кабинет, тъй като могат да се направят бързи и сравнително сигурни заключения за общото здравословно състояние на отделните органи.

Изследвания на урината

Времената, когато разглеждането на урината и понякога опитването и като важни помощни средства за поставянето на диагноза, отдавна принадлежат на маналото. Във всеки случай захарната болест – Diabetes mellitus (“следко като мед изтичане”) – е получила името си оттам. Днес имаме на разположение огромен брой технически помощни средства, които улесняват поставянето на диагнозата. През бъбреците, най-силно кръвоснабденият орган в организма, протичат 1,2 литра кръв в минута. При изследването на различните функционални единици на бъбреците най-напред се отделя свободен от бъбреците филтрат. Това е т.нар. “първична урина”, която е около 180 литра за 24 часа. По време на останалите преминавания през бъбреците първичната урина чрез изтегляне на водата се концентрира, редица вещества, от които организмът ни все още се нуждае биват резорбирани обратно, други отиват в урината. През пикочния мехур се отделя дневно около 1.5 литра урина – т.нар. “вторична” или крайна урина.

Освен различните вещества в урината, които дават указания за заболяванията, важна роля за поставяне на диагноза играе и количеството урина.

Хормонални изследвания

Хормоните са произведени от самия организъм субстанции, които направляват различни процеси в него. Различните хормони са специализирани в определени функции за определени органи. Те регулират растежа, продължението на рода, снабдяването с енергия, защитата и запазването на вътрешната околна среда в организма ни. Хормоните се образуват от специализирани жлези и достигат до съответния орган по кръвен път.

Хормоналната система е тясно свързана с нервната система чрез хипоталамуса. Хипоталамусът се намира в мозъка и представлява нещо като превключвател между нервната и хормоналната система. Чрез различните регулиращи хормони той направлява подчинената му хипофиза (принадлежаща към мозъка жлеза); два хормона се образуват директно в хипоталамуса и се транспортират до хипофизата.

Хипофизата влияе чрез своите хормони на подчинените и хормонални жлези в организма, които от своя страна регулират чрез своите хормони определени целенасочени функции.

Особено важни хормонални жлези са щитовидната жлеза с околощитовидните жлези, надбъбречните жлези, панкреатичната жлеза и половите жлези.

Хематология

 • Пълна кръвна картина: 6.50 лв
 • Пълна кръвна картина + 5ДИФ.ДКК: 10.50 лв
 • Ретикулоцити: по 2.50 лв
 • ДКК – микроскопски и морфология на еритроцити: х00 лв
 • СУЕ: 1.50 лв
 • Левкоцити 2.00 лв
 • Хемоглобин 2.00 лв

Коагулация

 • ПВ и INR: 90 лв
 • Фибриноген: 5.90 лв
 • аРТТ: 5.90 лв
 • D-Dimer: 30.90 лв
 • Време на кървене: 2 лв
 • Време на съсирване: 2 лв

Биохимични изследвания

 • Общ белтък: 3.00 лв  
 • Албумин: 3.00 лв 
 • Глюкоза: 3.00 лв
 • ОГТТ глюкоза / .....min….min…..min по 3 лв
 • ОГТТ инсулин / .....min….min…..min по 20 лв
 • Кръвно-захарен профил (трикратно) 9 лв
 • Креатинин: 3.00 лв 
 • Урея: 3.00 лв 
 • Пикочна киселина: 3.00 лв 
 • Общ билирубин: 3.00 лв
 • Директен билирубин: 3.00 лв 
 • Холестерол: 3.00 лв
 • HDL: 3.00 лв
 • LDL: 3.00 лв
 • VLDL: 3.00 лв
 • Триглицериди: 3.00 лв
 • ASAT: 3.50 лв
 • ALAT: 3.50 лв
 • GGT: 3.50 лв
 • Алкална фосфатаза: 3.50 лв
 • ЛДХ (LDH): 3.50 лв
 • Амилаза: 6.50 лв
 • Амилаза-панкреас: 7.50 лв
 • Липаза: 8.90 лв
 • CPK: 3.00 лв
 • CPK – MB: 3.50 лв
 • Калций: 3.00 лв 
 • Йонизиран калций: 4.50 лв
 • Фосфор: 3.00 лв
 • Калий: 4.50 лв 
 • Натрий: 4.50 лв 
 • Хлориди: 4.50 лв
 • Желязо: 5.90 лв
 • ЖСК:  5.90 лв 
 • Феритин: 25.00 лв
 • Трансферин: 20.00 лв
 • Магнезий: 3.00 лв
 • Anti CCP: 47 лв*
 • CRP – C реактивен протеин: 8.00 лв
 • hsCRP 15.00 лв
 • AST-анти стрептолизинов титър: 6.00 лв
 • RF – ревматоиден фактор:  6.00 лв
 • Гликиран хемоглобин А1с: 12.90 лв
 • Бикарбонати 4.50 лв
 • Холинестераза: 15.00 лв
 • Хомоцистеин 35.00 лв
 • Литий 14.00 лв*
 • Цинк 20.00 лв
 • Валпроева киселина 26.00 лв

Изследвания на урината

 • Общо химично изследване и седимент: 4.50 лв
 • Белтък: 3.00 лв
 • Креатинин: 3.00 лв
 • Креатининов клирънс: 8.00 лв
 • Калций: 3.00 лв
 • Фосфор: 3.00 лв
 • Амилаза: 6.50 лв
 • Микроалбумин: 13.00 лв
 • Наркотични вещества: 38.00 лв
 • Цистин, цитрат, оксалат в урина : по 30.00 лв *
 • Трипсиноген-2 25.00 лв

Хормонални изследвания

Лабораторна диагностика на щитовидна жлеза

 • FT3 (свободен трийодтиронин): 15.90 лв
 • FT4 (свободен тироксин): 15.90 лв
 • TSH (тиреотропин): 15.90 лв
 • TRab (анти-TSH рецепторни антитела): 35.00 лв
 • TAT (тиреоглобулинови антитела): 15.90 лв
 • MAT (микрозомални антитела): 15.90 лв
 • Тиреоглобулин: 35 лв
 • rT3 (reverse T3) 68 лв*
 • Калцитонин 32.00 лв

Репродуктивни хормони

 • LH (лутеинезиращ хормон): 16.90 лв
 • FSH (фоликуло-стимулиращ хормон): 16.90 лв  
 • Естрадиол: 17.90 лв
 • DHEAs (дехидроепиандростерон): 17.90 лв
 • Прогестерон: 17.90 лв
 • Тестостерон: 18.90 лв
 • Свободен тестостерон: 30.00 лв
 • Пролактин: 16.90 лв
 • 17-alfa-ОН прогестерон: 16.90 лв
 • Андростендион: 19.90 лв
 • SHBG (Human sexhormone-binding globulin): 25.00 лв
 • Inhibin B: 50.00 лв
 • АМН (аннти мюлеров хормон): 44.90 лв
 • Прегненолон 60.00 лв (изработва се в Labor Rosler)

Други хормони

 • ЧХГ+ бета хорионгонадотропин: 17.90 лв
 • Инсулин (IRI): 20.00 лв
 • C-Peptide: 16.90 лв
 • Кортизол серум: 16.90 лв
 • Кортизол слюнка: 16.90 лв
 • Кортизол ритъм /.....h…….h………h/ 80 лв
 • STH (Соматротропен хормон): 25.00 лв
 • АСТН: 21.00 лв
 • Гастрин: 42.00 лв*
 • Ренин 39.00 лв*
 • Норадреналин 45.00 лв*
 • Адреналин 45.00 лв*
 • IGF-1 (Соматомедин С): 69 лв*
 • IGF-BP3: 00 лв*
 • Еритропоетин 39.00 лв*
 • Алдостерон 28.00 лв
 • ADH (антидиуретичен хормон): 39.00 лв*
 • ACTH (аденокортикотропен хормон) 21.00 лв
 • N-MID Osteocalcin: 20.00 лв
 • B-Crosslaps: 20.00 лв 
 • Leptin: 30.00 лв
 • Resistin: 30.00 лв
 • Ghrelin: 40.00 лв
 • PTH (паратхормон) 33.00 лв

Туморни маркери

 • СЕА: 22.90 лв 
 • AFP: 22.90 лв  
 • PSA: 22.90 лв  
 • S-100: 40.00 лв*
 • FPSA: 20.00 лв
 • ТРА: 37.00 лв*
 • TPS: 37.00 лв*
 • СА 15-3: 22.90 лв 
 • CA 19-9: 90 лв 
 • СА 50: 37.00 лв*
 • СА 125: 22.90 лв  
 • NSE: 41.00 лв*
 • СА 72-4: 41.00 лв
 • НЕ 4 (НЕ 4, СА и ROMA): 60.00 лв
 • SCC: 32.00 лв
 • HER 2: 190.00 лв*
 • CYFRA 21-1: 28.00 лв
 • М2-РК (фецес в Labor Rosler): 54.00 лв
 • Бета 2 микроглобулин: 36.00 лв*

Серология

 • Хламидия пневмоние IgA: 30.00 лв
 • Хламидия пневмоние IgG: 30.00 лв
 • Хламидия пневмоние IgM: 30.00 лв
 • Хламидия Трахоматис IgA: 16.00 лв
 • Хламидия Трахоматис IgG: 16.00 лв
 • Хламидия Трахоматис IgM: 16.00 лв
 • Хеликобактер пилори антиген (фецес в Labor Rosler): 38 лв
 • Хеликобоктер пилори IgA (серум): 16.00 лв
 • Хеликобоктер пилори IgG (серум): 16.00 лв
 • Микоплазма пневмоние IgM, IgG х 39.00 лв
 • Сифилис: 9.00 лв
 • TBC (туберкулоза) Quanti-Feron: 110.00 лв
 • ТВС (туберкулоза) IgG антитела: 22.90 лв

Имунология

 • IgA: 15.00 лв
 • IgG: 15.00 лв
 • IgM: 15.00 лв
 • IgG 4: 45 лв*
 • Алфа 2 микроглобулин: 20.00 лв
 • С3 комплемент: 31.00 лв
 • С4 комплемент: 31.00 лв
 • ANA: 45.00 лв
 • AMA : 45.00 лв
 • ACE : 24.00 лв
 • AGMA: 45.00 лв
 • pANCA: 40.00 лв
 • cANCA: 40.00 лв
 • ACL IgM: 45.00 лв
 • ACL IgG: 45.00 лв
 • Бета 2Gp IgM: 45.00 лв
 • Бета 2Gp IgG: 45.00 лв
 • LKM 00 лв
 • а-1-Антитрипсин: 20.00 лв
 • AAb Parietal Cells (антитела срещу париеталните кретки на стомаха) 71.00 лв
 • AAb intrinsinc factor 00 лв
 • AAB reticulin IgG 00 лв
 • Lupus anticoagulant 00 лв
 • AAb dsDNA 00 лв
 • Rabbit epithelium IgE 00 лв
 • Антиовариални антитела 37.00 лв
 • Антиспермални антитела 37.00 лв
 • Lymphocyte subpopulations 00 лв
 • NK cells ( CD3-/CD 16+) 34.00 лв
 • C1 inactivator (funct.) 00лв
 • C1-esterase inhibitor activity 00лв
 • IL-6 00 лв
 • Cryoglobulines 00 лв
 • AАb to MUSK 65.00 лв
 • AAb Acetylcholine receptor 00 лв
 • AQR4 00 лв
 • NT – pro BNP: 45.00 лв
 • Тропонин Т: 24.00 лв
 • Миоглобин (урина): 15.00 лв
 • Еритропоетин: 39.00 лв
 • Cystatin C: 37.00 лв

ТЕСТОВЕ ЗА АЛЕРГИИ ТИП 1 (IgE антитела)

 • IgE total: 20.00 лв
 • Алергия към мляко и глутен – IgE антитела 53.00 лв
 • Атопичен панел за алергия, IgE антитела 68.00 лв
 • Педиатричен панел 68.00 лв
 • Панел инхалоторни антитела 42.00 лв
 • Специфичен IgE (RAST) х 31.00 лв
 • Тестове за алергии (RAST) х 20.00 лв

Вирусология

 • Anti-HAV IgM (Хепатит А): 18.00 лв
 • HBsAg (Хепатит В): 19.90 лв
 • Anti-HBs: 25.00 лв
 • HBeAg: 25.00 лв
 • Anti-HBe: 25.00 лв
 • Anti-HBc-total: 25.00 лв
 • Anti-HBc-IgM: 25.00 лв
 • Anti-HCV (Хепатит С): 20.90 лв
 • Hepatitis EIgG/IgM (хепатит Е) 35.00 лв
 • Anti-HIV 1/2 (СПИН): 20.90 лв
 • Epstein Bar virus EBV VCA IgM: 21.70 лв
 • Epstein Bar virus EBV VCA IgG: 21.70 лв
 • Epstein Bar virus EBNA-1: 21.70 лв
 • Херпес симплекс вирус I – IgM: 25.00 лв
 • Херпес симплекс вирус I – IgG: 25.00 лв
 • Херпес симплек вирус II – IgM: 25.00 лв
 • Херпес симплек вирус II – IgG: 25.00 лв
 • Херпес зостер IgM: 00 лв
 • Херпес зостер IgG: 00 лв
 • HHV-6 IgG (човешки херпес вирус 6) 36.00 лв
 • Цитомегаловирус IgM 00 лв
 • Цитомегаловирус IgG 28.00 лв
 • Токсоплазмоза – IgM 00 лв
 • Токсоплазмоза – IgG 00 лв
 • Рубеола – IgM 39.00 лв
 • Рубеола – IgG 25.00 лв
 • Коклюш IgM:  31.00 лв
 • Коклюш IgG: 31.00 лв
 • Лаймска болест IgМ: 21.00 лв
 • Лаймска болест IgG: 21.00 лв

Диагностика за Лаймска болест

 • Borelia antibody spot test (Специализирана лаборатория ProHealth Холандия): 206 лв
 • PCR Borelia тест (Специализирана лаборатория ProHealth Холандия): 250 лв

Микробиология

 • Урина за урокултура (еднократно): 10.00 лв
 • Урина за урокултура (трикратно): 22.00 лв 00 лв
 • Храчка: 27.00 лв
 • Гърлен секрет: 27.
 • Назофарингеален секрет: 27.00 лв
 • Ушен секрет: 27.00 лв
 • Конюктивален секрет: 27.00 лв
 • Раневи секрет: 27 лв
 • Други секрети:00 лв

Материали от генитална система за банална флора:

 • Уретрален секрет: 27.00 лв
 • Вагинален секрет: 27.00 лв
 • Цервикален секрет: 27.00 лв
 • Еякулат: 27.00 лв
 • Простатен секрет: 27.00 лв
 • Антигенна идентификация на N.gonorrhoeae (тампон): 00 лв
 • Фецес и анален секрет:  25.00 лв
 • Trichomonas vaginalis: 15.00 лв
 • Mycoplasma IST: 35.00 лв
 • Микоплазми в урина: 25.00 лв
 • Антимикограма (CANDIDA): 30.00 лв
 • Хемокултура: 46.00 лв
 • Бърз тест за бета хемолитичен стрептокок гр. А (сух тампон)

Паразитология, Имунохематология, ДНК, Витамини

Паразитология

 • Ехинококоза ELISA/РПХА: 25.00 лв
 • Трихинелоза ELISA/РПХА: 25.00 лв
 • Ларва Мигранс ELISA: 25.00 лв

Имунохематология

 • Кръвна група и Rh: 17.00 лв
 • Еритроантитела ало/авто: 36.00 лв
 • Титър на анти-А и анти-В антитела: 25.00 лв
 • Определяна титър на еритроантитела: 36.00 лв
 • Rh-фенотип и Kell-антитела: 38.00 лв
 • Алоеритроантитела: 32.00 лв

ДНК

 • Trichomonas vaginalis: 35.00 лв
 • Mycoplasma genitalium: 35.00 лв
 • Mycoplasma hominis: 35.00 лв
 • Ureaplasma (parvum/urealyticum): 35.00 лв
 • Chlamydia trachomatis: 35.00 лв
 • Toxoplasma gondii: 60.00 лв*
 • HPV  / нисък риск – 6/11: 45.00 лв
 • HPV / висок риск – 16/18: 45.00 лв
 • HPV / висок риск screen/typing: 63. 00 лв / 84.00 лв
 • СМV: 148.00 лв*
 • HAB – RNA: 00 лв*
 • HBV – DNA: 150.00 лв*
 • HCV – RNA: 00 лв*
 • HCV – генотип 289.00 лв*

Витамини

 • Vit А: 36.00 лв
 • Vit B9 (Фолиева киселина): 28.00 лв
 • Vit B12: 28.00 лв
 • Vit D 25 – ОН:  50.00 лв
 • Vit D 1.25 – ОН: 54.00 лв*
 • Vit E: 36.00 лв
 • Vit K: 79.00 лв

Маркираните в червено изследвания са по договор с НЗОК

Маркираните с * се изследват в Лаборатория Лимбах Германия

TOP