Micro Trace Minerals е създадена през 1975 година в Германия. Специализирана е в анализ на минерали и токсични метали. Лабораторията тества човешки и животински проби, като и такива от околната среда като вода и почва. Така също се тества концентрацията на метали в разнообразни специализирани проби, като козметика, лекарства, хранителни вещества, храна и дори тъкани.

От 2011 година Micro Trace Minerals e сертифицирана лаборатория на RECIPE – независима компания, която предлага сертифицирани сравнителни материали за клиничните лаборатории по целия свят. Атестации / Членства – AKS-PL-20980, ISO / IEC 17025:2005 – RECIPE референтна лаборатория от 2011 – Членство, Relana © Quality Circle (членство се предоставя за качествени аналитични лаборатории, които са защитили най-високите изисквания за експерт) – QS – система за храните – VDI-DIN

Сертификат за изпитване на лекарства от месец септември 2011 година Micro Trace Minerals има за партньор DeTox Center за територията на България.

Всички тестове и сертификации се извършват в лабораторията на Micro Trace Minerals в Hersbruck Германия.

Работно време

 

Понеделник - Петък 08.00 - 19.00
Събота: 09.00 - 15.00
Неделя: Почивен ден

 

Изследване на метали в урината

За анализ на металите в урината Micro Trace Minerals използват метода ICP-MS с клетъчна техника, което понастоящем се счита за най-модерното оборудване за тестване на метали. Това дава възможност да се открият елементи на ниво нанограми.

Макроелементите като калций и магнезий се отчитат в мг/ гр креатинин, а микроелементите се отчитат в мкг/ гр креатинин. Нашият протокол за тестване на урина се следи от Международния борд за токсичност на металите (IBCMT) и Германската медицинска асоциация за хелаторна терапия.

Базов тест за урина

 • При нормални условия, базовият тест показва концентрацията на метали в урината, както в референтни, така и извън референтните стойности. Тестът служи като сравнителен и може да бъде използван за легално сравнение между базовите концентрации в урината с тези в провокирания тест. Базовият тест на урина е най-добре да се направи преди първата терапия. Препоръчваме пациентът да не консумира риба три дни преди даването на урина, защото рибата може да съдържа високи количества арсеник и живак. Също така се препоръчва да не се пуши и приемат добавки в деня преди даване на урина.
 • Тестът на урина не е подходящ за диагноза на класически дефицит на есенциални елементи като цинк, мед и селен. Той единствено предполага недостатъчен дневен прием.
 • Ако нивата на цинк в базовия тест са ниски, преди да е започната хелаторна терапия с EDTA или DMPS, препоръчва се допълнителен прием. Хелаторните аминокиселини EDTA и DMPS имат висок афинитет за свързване с цинка.

Провокативен тест на урина

 • Концентрацията на метали в урината след провокативен тест демонстрира способността на хелаторните агенти за свързване с металите.
 • Ние осигуряваме референтни стойности приложими към специфичните хелатори.
 • Ние си запазваме правото да ограничим тестването на определен метал, ако е необходимо. Например, ако се използва хелатор CaEDTA, ние не съобщаваме нивото на калций, ако се използва ZnDTPA, не съобщаваме нивото на цинк.

Опции за изследване

Основен профил (Р1)

Изследвани елементи – общо 24 елемента (14 елемента + 10 токсични елемента): Калций, Магнезий, Хром, Кобалт, Мед, Германий, Желязо, Манган, Молибден, Литий, Селен, Стронций, Ванадий и Цинк, плюс Алуминий, Арсен, Барий, Берилий, Кадмий, Олово, Никел, Живак, Сребро, Калай.

Необходим материал: 10-15 мл урина

Профил – токсични елементи (Р40)

Изследвани елементи – 31 токсични елемента: Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бор, Кадмий, Серий, Хром, Кобалт, Мед, Галий, Индий, Иридий, Олово, Манган, Живак, Молибден, Никел, Паладий, Платина, Рутений, Родий, Селен, Сребро, Тантал, Калай, Титаний, Ванадий, Цирконий, Цинк

Необходим материал: 10-15 мл. урина

Хранителен и токсичен профил (Р6)

Изследвани елементи – общо 35 елемента (14 елемента + 21 токсични елементи) : Калций, Магнезий, Хром, Желязо, Кобалт, Мед, Германий, Литий, Манган, Молибден, Селен, Стронций, Ванадий, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бисмут, Кадмий, Цезий, Галий, Олово, Живак, Никел, Паладий, Платина, Сребро, Талий, Калай, Титаний, Волфрам, Уран, Цирконий

Необходим материал: 10-15 мл урина

Изследване на метали в кръвта

Кръвта е транспортна система, снабдяваща тялото с необходимите хранителни елементи. Чрез кръвта в тъканите проникват и токсините. Високите стойности на метали са пряко отражение на пряко излагане. Ниските нива на хранителни елементи като цинк отразяват недостатъчен прием, който може да доведе до симптоми на дефицит. Колкото по-дълго металите циркулират в кръвта, толкова тъканите, включително и косата, ги усвояват и складират.

Забележка: Кръвният тест не е показателен за хронично метално отлагане!

Опции за изследване

Пълен кръвен профил (Р4)

Изследвани елементи – общо 23 елемента, от които 15 тежки метали: Магнезий, Кобалт, Мед, Манган, Молибден, Селен, Ванадий, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Арсен, Берилий, Бисмут, Кадмий, Олово, Никел, Платина, Живак, Сребро, Талий, Калай, Уран, Цирконий

Изследван материал: 5ml EDTA кръв в контейнери без съдържание на метали

Профил серум или плазма (Р18)

Изследвани елементи – общо 22 елемента, от които 15 тежки метали: Калций, Магнезий, Мед, Манган, Молибден, Селен, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Берилий, Бисмут, Кадмий, Галий, Олово, Никел, Живак, Платина, Сребро, Калай, Талий, Уран, Цирконий

Изследван материал: 5 ml серум или плазма в контейнери без съдържание на метали

Забележка: Съществуват референтни стойности за деца и възрастни. Необходима е информация за възрастта и датата на раждане.

Изследване на метали в слюнката

Метали в слюнката

Висока концентрация на метали в слюнката обикновено се открива вследствие отделяне от амалгама пломби или други метални импланти. Когато сравняваме концентрацията на метали в слюнката преди или по време на теста с дъвчене на дъвка, ние може да открием завишено отделяне на метали особено ако пломбите са стари и порьозни.

Опции за изследване

Слюнка – основен профил (Р5)

Изследвани елементи – общо 14 елемента: Мед, Магнезий, Алуминий, Барий, Берилий, Кадмий, Олово, Живак, Никел, Паладий, Платина, Сребро, Талий, Калай

Процедура за взимане на проба:

 • Проба от слюнка преди теста за дъвчене – Пациента не трябва да се храни или да пуши 15 минути преди взимането на проба. Събират се 5 ml слюнка в чист контейнер без съдържание на метали (попитайте за контейнер).
 • Проба от слюнка по време на теста за дъвчене – Пациентът трябва да дъвче дъвка в продължение на 15 минути и да събира слюнка през този период.
Изследване на метали във фецеса

Когато се прилага хелаторна терапия пер ос, в храносмилателния тракт може да се изследва значително свързване на метали. Концентрацията на метали във фецеса преди хелаторна терапия е резултат от поглъщането на метали през устата. Концентрацията на метали във фецеса след пер ос хелаторна терапия демонстрира концентрацията на хелаторно свързани метали.

Опции за изследване

Метали във фецеса – основен профил (Р39)

Изследвани елементи – общо 9 елемента: Антимон, Арсен, Берилий, Мед, Олово, Никел, Живак, Уран и Цинк

Най-добра оценка може да се даде, като се сравнят анализите преди и след орална хелация.

Анализи
Тъканен анализ на метали в коса или нокти

Основен профил – 34 елемента (P9)

Изследвани елементи: бор, калций, хром, кобалт, мед, германий, йод, желязо, литий, магнезий, манган, молибден, селен, стронций, ванадий, цинк, плюс алуминий, антимон, арсен, барий, берилий, бисмут, кадмий, олово, живак, никел, паладий, платина, сребро, талий, калай, титаний, волфрам, уран, цирконий.

Обширен профил – 52 елемента (P10)

Този обширен профил включва всички елементи от основния профил, плюс тези допълнителни метали, които се използват в индустрията, медицината и стоматологията.

Изследвани елементи: цезий, серий, диспросий, ербий, европий, галий, лантан, неодим, праесодимий, рений, родий, рутений, самарий, тантал, телур, торий, тулий, итербий.

Косата осигурява запис за миналото и настоящо ниво на микроелементите. За разлика от кръвта, косата е инертна субстанция, състоящата се от фиброзен протеин и микроелементи. Когато косата расте, хранителните и токсични елементи се отлагат от кръвния ток в космените фоликули и косми. Веднъж инкорпорирали се в косата микроелементите остават фиксирани. За да се изследват надеждно тези стойности и с добра репродуктивност, е необходимо да се спазят следните критерии:

 • От нетретирана коса на главата, препоръчително е да се отреже коса от окципиталната част на главата (задната част на главата).
 • Не смесвайте различни типове проба (например коса с нокти).
 • Коса, която е третирана химично (боядисвана, избелвана или по друг начин третирана) няма да осигури точни резултати. Ако косата е била третирана, трябва да се изчака израстване от най-малко 2-3 месеца, за да се вземе нова проба.
 • При невъзможност за тестване на коса от главата, алтернативно може да се тестват косми от пубисната (срамна) област.

Дълга коса

 1. Разделете косата в средата на задната част на главата и я издърпайте нагоре и навън.
 2. Отрежете 4.5 – 5.5 см. кичур от косата в близост с кожата. Изхвърлете краищата от дългите кичури и оставете по-малко от 5.5 см в близост с кожата.
 3. Повторете отрязването от различни части от задната част на главата, докато не се осигури достатъчно коса.
 4. Поставете косата в плик за проби, попълнете необходимата информация и ни предайте пробата за изпращане.

Къса коса

 1. Подстрижете 0.5 до 1 грам коса от задната част на главата. По възможност използвайте тънки ножици.
 2. Поставете косата в плик за проби, попълнете необходимата информация и ни предайте пробата за изпращане.

Забележка: Алтернативно може да се ползват косми от пубисната (срамна) област.

Нокти

Необходим материал: 0.2 грама чисти нокти от пръстите на краката или ръцете.
Забележка: Ноктите не трябва да са лакирани!

Анализ на метали във вода, почва, козметика, лекарства, хранителни добавки, водорасли и храни

Анализ на метали във водата

Анализ на вода – основен профил (Р8)

Изследвани елементи: Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бор, Калций, Хром, Кадмий, Мед, Желязо, Олово, Магнезий, Манган, Живак, Никел, Селен, Сребро, Стронций, Талий, Уран, Цинк

Материал: 10-15 мл вода

Анализ на метали в почвата

Анализ на почва – основен профил

Изследвани елементи: Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бор, Калций, Хром, Кадмий, Мед, Желязо, Олово, Магнезий, Манган, Живак, Никел, Паладий, Платина, Селен, Сребро, Стронций, Талий, Уран, Цинк

Материал: 10 гр почва

Анализ на метали в козметика, лекарства, хранителни добавки, водорасли и хранитоксичен профил

Токсичен профил

Изследвани елементи: Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бисмут, Бор, Серий, Кадмий, Галий, Манган, Живак, Никел, Паладий, Платина, Родий, Селен, Сребро, Стронций, Талий, Телур, Волфрам, Уран, Цинк

Материал: по договаряне

Ветеринарни тестове за токсични метали

Есенциалните елементи могат да бъдат токсични, ако има свъхприем. Конете са много чувствителни на свръхприем на селен. Конете могат да започнат да куцат, бързо да губят тегло и потъмнят козината. Копитата на конете също могат да се засегнат от твърде високи нива на селен и могат да получат пукнатини и да станат крехки. Ако това състояние остане нелекувано, копитото може да се отлепи, оставяйки коня без копито, поне докато не израсне ново копито.

Селеновата токсичност е рядка при говедата, но тези животни са чувствителни кън селенов дефицит, който е широко разпространен в страни като Ирландия. Свръхизлагане на молибден може да наруши медния метаболизъм, причинявайки симптоми на дефицит на мед при селскостопанските животни. Най-общо казано, състоянието на водата и почвата значително влияят на хранителния статус на селскостопанските животни.

Процедура за взимане на проба

Тест на козина, нокти или копита осигурява запис на хронично метално излагане. За разлика от кръвта, тези тъкани са инертни субстанции, състоящи се от фиброзен протеин и микроелементи. С растежа на космите, хранителните и токсични елементи се отлагат от кръвообръщението в тези тъкани. Веднъж отложил се, микроелементът остава фиксиран за продължителен период от време.

За да се измерят тези стойности достоверно и с добра репродуктивност, трябва да се спазят следните критерии:

 • Тестовите мостри не трябва да са излагани на химично третиране. Химично третираните проби няма да осигурят достоверни резултати.
 • Не смесвайте различни типове проби (напр. козина и нокти).

Тестване на метали в козината (котки, кучета, говеда, коне)

Базов профил (Р9)

Изследвани елементи: Бор, Калций, Хром, Кобалт, Мед, Германий, Йод, Желязо, Литий, Магнезий, Манган, Молибден, Селен, Стронций, Ванадий, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бисмут, Кадмий, Олово, Меркурий, Никел, Паладий, Платина, Сребро, Калий, Калай, Титан, Волфрам, Уран, Цирконий

Обширен профил (Р10)

Този обширен профил включва всички метали от основния профил, плюс тези допълнителни метали, които се използват в индустрията, медицината и стоматологията: Цезий, Серий, Диспросий, Ербий, Европий, Галий, Лантан, Неодим, Праесодимий, Рений, Родий, Рутений, Самарий, Тантал, Телур, Торий, Тулий, Итербий

Материал: 0.5 гр козина или 0.3 гр нокти или копита.

Анализ на метали в кръвта

Пълен кръвен анализ (Р4)

Изследвани елементи: Магнезий, Кобалт, Мед, Манган, Молибден, Селен, Ванадий, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Арсен, Берилий, Бисмут, Кадмий, Олово, Никел, Платина, Меркурий, Сребро, Талий, Калай, Уран, Цирконий

Материал: 5 мл EDTA кръв

Анализ на серум или плазма (Р18)

Изследвани елементи: Калций, Магнезий, Мед, Манган, Молибден, Селен, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Берилий, Бисмут, Кадмий, Галий, Олово, Никел, Меркурий, Платина, Сребро, Калай, Талий,

Материал: 5 мл серум

Изследване на метали в урината

 • Основен профил – 24 елемента (Р1) – 270 лв
 • Профил токсични елементи – 31 елемента (Р40) – 376 лв
 • Хранителен и токсичен профил – 35 елемента (Р 6) – 376 лв

Изследване на метали в кръвта

 • Пълен кръвен профил – 23 елемента (Р4) – 402 лв

Изследване на метали в слюнката

 • Слюнка основен профил – 14 елемента (Р5) – 299 лв

Изследване на метали във фецеса

 • Метали във фецеса – основен профил – 9 елемента (Р39) – 376 лв

Тъканен анализ на метали в коса или нокти

 • Основен профил коса или нокти – 34 елемента (Р9) – 325 лв
 • Обширен профил коса или нокти – 52 елемента (Р9) – 420 лв

Анализ на метали във водата

 • Анализ на водата – 22 елемента (Р8) – 275 лв

Анализ на метали в почвата

 • Анализ на метали в почвата – 24 елемента – 440 лв

Анализ на метали във вода, почва, козметика, лекарства, хранителни добавки, водорасли и храни

 • Токсичен профил – 24 елемента – 499 лв

Ветеринарни тестове за токсични метали

Тестване на метали в козината (Котки, Кучета, Говеда, Коне)

 • Базов анализ на козина – 35 елемента – 275 лв
 • Обширен анализ на козина – 53 елемента – 340 лв
 • Анализ на метали в кръвта
 • Пълен кръвен анализ – 23 елемента – 309 лв
 • Анализ на серум или плазма – 20 елемента – 275 лв

Ценови отстъпки

В случай на комбинирани тестове (на повече от 2 параметъра) или фамилни тестове, попитайте за актуални отстъпки в DeTox Center.

TOP