По повод на профилактика на касов апарат в магазина на ХЕРБАМЕДИКА в клиника ДЕТОКС на 28.05 ще се приемат разплащания само в брой. В случай, че искате разплащания с карта или по банков път, моля използвайте онлайн магазина на ХЕРБАМЕДИКА.

Изследването за токсични метали и минерали в Детокс Център се извършва в ексклузивно партньорство с лаборатория Micro Trace Minerals.

Micro Trace Minerals е създадена през 1975 година в Германия. Специализирана е в анализ на минерали и токсични метали. Лабораторията тества човешки и животински проби, като и такива от околната среда като вода и почва. Така също се тества концентрацията на метали в разнообразни специализирани проби, като козметика, лекарства, хранителни вещества, храна и дори тъкани.

От 2011 година Micro Trace Minerals e сертифицирана лаборатория на RECIPE – независима компания, която предлага сертифицирани сравнителни материали за клиничните лаборатории по целия свят. Атестации / Членства – AKS-PL-20980, ISO / IEC 17025:2005 – RECIPE референтна лаборатория от 2011 – Членство, Relana © Quality Circle (членство се предоставя за качествени аналитични лаборатории, които са защитили най-високите изисквания за експерт) – QS – система за храните – VDI-DIN Сертификат за изпитване на лекарства.

Всички тестове и сертификации се извършват в лабораторията на Micro Trace Minerals в Hersbruck Германия.

Острото или хронично натоварване с токсични метали се открива, като причина при десетки заболявания и клинични симптоматики. Докато острото натравяне представлява изявен риск и необходимост от бързи мерки, то хронично излагане на контакт с токсични метали е силно подценяван факт, поради невъзможността да се направи пряк паралел между токсичният метал и заболяването.

Научната общост излага десетки нови изследвания за свързаността между редица популярни токсични метали (живак, олово, алуминий, кадмий, уран и др) и обществено значими заболявания:

 • Неврологични заболявания: ЛАС (латерална амиотрофична склероза), MS (мултиплена склероза), Алцхаймер, Паркинсон, епилепсия
 • Депресия, подтиснатост
 • Дефицит на вниманието и хиперактивност
 • Аутизъм и други неврологични заболявания при децата
 • Хронична умора
 • Стерилитет
 • Астма
 • Ревматоиден артрит
 • Ендометриоза
 • Фибрози
 • Нисък имунитет, често боледуване
 • Автоимунни заболявания
 • Хормонални нарушения
 • Наднормено тегло
 • Сърдечно-съдови заболявания
 • Високо кръвно налягане
 • Диабет

Хроничната експозиция към токсични метали винаги е представлявала неизвестност от страна на пациентите. Не винаги излагането на токсични метали е условие за тяхното отлагане. В организма на всеки човек работят редица системи предпазващи навлизането на металите в тъканите, както и тяхното неутрализиране. За целта от голямо значение е както естеството на токсичните метали, така и тяхното количество, състоянието на чревната лигавица, статуса на антиоксидантната система и фазите на детоксикация.

Списък с най-рисковите пътища за токсикиране с метали: контакт с бои, лакове, аерозолно натравяне, работа в замърсена с наночастици индустриална среда, луминисцентни лампи, стоматологични материали (амалгама и други материали), счупване на живачни термометри, консумация на някои видове риба (тон, сьомга, делфин), храни съхранявани и готвени в алуминиеви съдове и фолио, ваксинация, храни третирани с пестициди, третиран с химикали тютюн, електронни цигари, зеленчуци и плодове отглеждани в замърсени индустриални почви, екзотични плодове третирани с консерванти, лакове, бои и други козметични средства и други.

За анализ на металите в урината Micro Trace Minerals използват метода ICP-MS с клетъчна техника, което понастоящем се счита за най-модерното оборудване за тестване на метали. Това дава възможност да се открият елементи на ниво нанограми.

Макроелементите, като калций и магнезий се отчитат в мг/ гр креатинин, а микроелементите се отчитат в мкг/ гр креатинин. Нашият протокол за тестване на урина се следи от Международния борд за токсичност на металите (IBCMT) и Германската медицинска асоциация за хелаторна терапия.

Базов тест за урина

 • При нормални условия, базовият тест показва концентрацията на метали в урината, както в референтни, така и извън референтните стойности. Тестът служи като сравнителен и може да бъде използван за легално сравнение между базовите концентрации в урината с тези в провокирания тест. Базовият тест на урина е най-добре да се направи преди първата терапия. Препоръчваме пациентът да не консумира риба три дни преди даването на урина, защото рибата може да съдържа високи количества арсеник и живак. Също така се препоръчва да не се пуши и приемат добавки в деня преди даване на урина.
 • Тестът на урина не е подходящ за диагноза на класически дефицит на есенциални елементи като цинк, мед и селен. Той единствено предполага недостатъчен дневен прием.
 • Ако нивата на цинк в базовия тест са ниски, преди да е започната хелаторна терапия с EDTA или DMPS, препоръчва се допълнителен прием. Хелаторните аминокиселини EDTA и DMPS имат висок афинитет за свързване с цинка.

Провокативен тест на урина

 • Концентрацията на метали в урината след провокативен тест демонстрира способността на хелаторните агенти за свързване с металите.
 • Ние осигуряваме референтни стойности приложими към специфичните хелатори.
 • Ние си запазваме правото да ограничим тестването на определен метал, ако е необходимо. Например, ако се използва хелатор CaEDTA, ние не съобщаваме нивото на калций, ако се използва ZnDTPA, не съобщаваме нивото на цинк.

Опции за изследване

Основен профил (Р1)

Изследвани елементи – общо 24 елемента (14 елемента + 10 токсични елемента): Калций, Магнезий, Хром, Кобалт, Мед, Германий, Желязо, Манган, Молибден, Литий, Селен, Стронций, Ванадий и Цинк, плюс Алуминий, Арсен, Барий, Берилий, Кадмий, Олово, Никел, Живак, Сребро, Калай.

Необходим материал: 10-15 мл урина

Профил – токсични елементи (Р40)

Изследвани елементи – 31 токсични елемента: Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бор, Кадмий, Серий, Хром, Кобалт, Мед, Галий, Индий, Иридий, Олово, Манган, Живак, Молибден, Никел, Паладий, Платина, Рутений, Родий, Селен, Сребро, Тантал, Калай, Титаний, Ванадий, Цирконий, Цинк

Необходим материал: 10-15 мл. урина

Хранителен и токсичен профил (Р6)

Изследвани елементи – общо 35 елемента (14 елемента + 21 токсични елементи) : Калций, Магнезий, Хром, Желязо, Кобалт, Мед, Германий, Литий, Манган, Молибден, Селен, Стронций, Ванадий, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бисмут, Кадмий, Цезий, Галий, Олово, Живак, Никел, Паладий, Платина, Сребро, Талий, Калай, Титаний, Волфрам, Уран, Цирконий

Необходим материал: 10-15 мл урина

Кръвта е транспортна система, снабдяваща тялото с необходимите хранителни елементи. Чрез кръвта в тъканите проникват и токсините. Високите стойности на метали са пряко отражение на пряко излагане. Ниските нива на хранителни елементи, като цинк, магнезий, калций, селен и др отразяват недостатъчен прием, който може да доведе до симптоми на дефицит. Колкото по-дълго металите циркулират в кръвта, толкова тъканите, включително и косата, ги усвояват и складират.

Забележка: Кръвният тест не е показателен за хронично метално отлагане!

Опции за изследване

Пълен кръвен профил (Р4)

Изследвани елементи – общо 23 елемента, от които 15 тежки метали: Магнезий, Кобалт, Мед, Манган, Молибден, Селен, Ванадий, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Арсен, Берилий, Бисмут, Кадмий, Олово, Никел, Платина, Живак, Сребро, Талий, Калай, Уран, Цирконий

Изследван материал: 5ml EDTA кръв в контейнери без съдържание на метали

Профил серум или плазма (Р18)

Изследвани елементи – общо 22 елемента, от които 15 тежки метали: Калций, Магнезий, Мед, Манган, Молибден, Селен, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Берилий, Бисмут, Кадмий, Галий, Олово, Никел, Живак, Платина, Сребро, Калай, Талий, Уран, Цирконий

Изследван материал: 5 ml серум или плазма в контейнери без съдържание на метали

Забележка: Съществуват референтни стойности за деца и възрастни. Необходима е информация за възрастта и датата на раждане.

Висока концентрация на метали в слюнката обикновено се открива, вследствие отделяне от амалгама пломби или други метални импланти. Когато сравняваме концентрацията на метали в слюнката преди или по време на теста с дъвчене на дъвка, ние може да открием завишено отделяне на метали особено ако пломбите са стари и порьозни.

Опции за изследване

Слюнка – основен профил (Р5)

Изследвани елементи – общо 14 елемента: Мед, Магнезий, Алуминий, Барий, Берилий, Кадмий, Олово, Живак, Никел, Паладий, Платина, Сребро, Талий, Калай

Процедура за взимане на проба:

 • Проба от слюнка преди теста за дъвчене – Пациента не трябва да се храни или да пуши 15 минути преди взимането на проба. Събират се 5 ml слюнка в чист контейнер без съдържание на метали (попитайте за контейнер).
 • Проба от слюнка по време на теста за дъвчене – Пациентът трябва да дъвче дъвка в продължение на 15 минути и да събира слюнка през този период.

Когато се прилага хелаторна терапия пер ос, в храносмилателния тракт може да се изследва значително свързване на метали. Концентрацията на метали във фецеса преди хелаторна терапия е резултат от поглъщането на метали през устата. Концентрацията на метали във фецеса след пер ос хелаторна терапия демонстрира концентрацията на хелаторно свързани метали.

Опции за изследване

Метали във фецеса – основен профил (Р39)

Изследвани елементи – общо 9 елемента: Антимон, Арсен, Берилий, Мед, Олово, Никел, Живак, Уран и Цинк

Най-добра оценка може да се даде, като се сравнят анализите преди и след орална хелация.

Основен профил – 34 елемента (P9)

Изследвани елементи: бор, калций, хром, кобалт, мед, германий, йод, желязо, литий, магнезий, манган, молибден, селен, стронций, ванадий, цинк, плюс алуминий, антимон, арсен, барий, берилий, бисмут, кадмий, олово, живак, никел, паладий, платина, сребро, талий, калай, титаний, волфрам, уран, цирконий.

Обширен профил – 52 елемента (P10)

Този обширен профил включва всички елементи от основния профил, плюс тези допълнителни метали, които се използват в индустрията, медицината и стоматологията.

Изследвани елементи: цезий, серий, диспросий, ербий, европий, галий, лантан, неодим, праесодимий, рений, родий, рутений, самарий, тантал, телур, торий, тулий, итербий.

Косата осигурява запис за миналото и настоящо ниво на микроелементите. За разлика от кръвта, косата е инертна субстанция, състоящата се от фиброзен протеин и микроелементи. Когато косата расте, хранителните и токсични елементи се отлагат от кръвта в космените фоликули и косми. Веднъж инкорпорирали се в косата микроелементите остават фиксирани. За да се изследват надеждно тези стойности и с добра репродуктивност, е необходимо да се спазят следните критерии:

 • От нетретирана коса на главата, препоръчително е да се отреже коса от окципиталната част на главата (задната част на главата).
 • Не смесвайте различни типове проба (например коса с нокти).
 • Коса, която е третирана химично (боядисвана, избелвана или по друг начин третирана) няма да осигури точни резултати. Ако косата е била третирана, трябва да се изчака израстване от най-малко 2-3 месеца, за да се вземе нова проба.
 • При невъзможност за тестване на коса от главата, алтернативно може да се тестват косми от пубисната (срамна) област.

Проба от дълга коса

 1. Разделете косата в средата на задната част на главата и я издърпайте нагоре и навън.
 2. Отрежете 4.5 – 5.5 см. кичур от косата в близост с кожата. Изхвърлете краищата от дългите кичури и оставете по-малко от 5.5 см в близост с кожата.
 3. Повторете отрязването от различни части от задната част на главата, докато не се осигури достатъчно коса.
 4. Поставете косата в плик за проби, попълнете необходимата информация и ни предайте пробата за изпращане.

Проба  от къса коса

 1. Подстрижете 0.5 до 1 грам коса от задната част на главата. По възможност използвайте тънки ножици.
 2. Поставете косата в плик за проби, попълнете необходимата информация и ни предайте пробата за изпращане.

Забележка: Алтернативно може да се ползват косми от пубисната (срамна) област.

Проба  от нокти

Необходим материал: 0.2 грама чисти нокти от пръстите на краката или ръцете.
Забележка: Ноктите не трябва да са лакирани!

Изследване на токсични метали и минерали във вода, почва, козметика, лекарства, хранителни добавки, водорасли и храни

Анализ на метали във водата

Анализ на вода – основен профил (Р8)

Изследвани елементи: Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бор, Калций, Хром, Кадмий, Мед, Желязо, Олово, Магнезий, Манган, Живак, Никел, Селен, Сребро, Стронций, Талий, Уран, Цинк

Материал: 10-15 мл вода

Анализ на метали в почвата

Анализ на почва – основен профил

Изследвани елементи: Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бор, Калций, Хром, Кадмий, Мед, Желязо, Олово, Магнезий, Манган, Живак, Никел, Паладий, Платина, Селен, Сребро, Стронций, Талий, Уран, Цинк

Материал: 10 гр почва

Анализ на метали в козметика, лекарства, хранителни добавки, водорасли и други материали

Изследвани елементи – 35 елемента: Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бисмут, Галий, Германий, Калай, Кадмий, Калций, Кобалт, Магнезий, Манган, Мед, Молибден, Желязо, Живак, Никел, Литий, Олово, Паладий, Платина, Селен, Сребро, Стронций, Талий, Титан, Тунгстен, Уран, Хром, Цинк, Цирконий, Цезий

Материал: по договаряне

Лаборатория Micro Trace Minerals осигурява ценна информация за нивото на токсичните метали, натрупани в тъканите на селскостопанските животни и домашни любимци, така и за статуса на есенциалните минерали.

Есенциалните елементи могат да бъдат токсични, ако има свъхприем. Конете са много чувствителни на свръхприем на селен. Конете могат да започнат да куцат, бързо да губят тегло и потъмнят козината. Копитата на конете също могат да се засегнат от твърде високи нива на селен и могат да получат пукнатини и да станат крехки. Ако това състояние остане нелекувано, копитото може да се отлепи, оставяйки коня без копито, поне докато не израсне ново копито.

Селеновата токсичност е рядка при говедата, но тези животни са чувствителни към селенов дефицит, който е широко разпространен в страни като Ирландия. Свръхизлагане на молибден може да наруши медния метаболизъм, причинявайки симптоми на дефицит на мед при селскостопанските животни. Най-общо казано, състоянието на водата и почвата значително влияят на хранителния статус на селскостопанските животни.

Процедура за взимане на проба

Изследване на козина, нокти или копита осигурява  на хронично метално излагане. За разлика от кръвта, тези тъкани са инертни субстанции, състоящи се от фиброзен протеин и микроелементи. С растежа на космите, хранителните и токсични елементи се отлагат от кръвообръщението в тези тъкани. Веднъж отложил се, металът остава фиксиран за продължителен период от време.

За да се измерят тези стойности достоверно и с добра репродуктивност, трябва да се спазят следните критерии:

 • Тестовите мостри не трябва да са излагани на химично третиране. Химично третираните проби няма да осигурят достоверни резултати.
 • Не смесвайте различни типове проби (напр. козина и нокти).

Тестване на метали в козината (котки, кучета, говеда, коне)

Базов профил (Р9)

Изследвани елементи: Бор, Калций, Хром, Кобалт, Мед, Германий, Йод, Желязо, Литий, Магнезий, Манган, Молибден, Селен, Стронций, Ванадий, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бисмут, Кадмий, Олово, Меркурий, Никел, Паладий, Платина, Сребро, Калий, Калай, Титан, Волфрам, Уран, Цирконий

Обширен профил (Р10)

Този обширен профил включва всички метали от основния профил, плюс тези допълнителни метали, които се използват в индустрията, медицината и стоматологията: Цезий, Серий, Диспросий, Ербий, Европий, Галий, Лантан, Неодим, Праесодимий, Рений, Родий, Рутений, Самарий, Тантал, Телур, Торий, Тулий, Итербий

Материал: 0.5 гр козина или 0.3 гр нокти или копита.

Анализ на метали в кръвта

Анализът на метали в кръвта е обективен за експозиция на метали в последните 48 часа. Това може да бъде информативно при съмнение за умишлено или пасивно поглъщане/заразяване чрез храна, вода, инхалаторен или контакт през козината.

Пълен кръвен анализ (Р4)

Изследвани елементи: Магнезий, Кобалт, Мед, Манган, Молибден, Селен, Ванадий, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Арсен, Берилий, Бисмут, Кадмий, Олово, Никел, Платина, Меркурий, Сребро, Талий, Калай, Уран, Цирконий

Материал: 5 мл EDTA кръв

Анализ на серум или плазма (Р18)

Изследвани елементи: Калций, Магнезий, Мед, Манган, Молибден, Селен, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Берилий, Бисмут, Кадмий, Галий, Олово, Никел, Меркурий, Платина, Сребро, Калай, Талий,

Материал: 5 мл серум

Изследване на метали в урината

 • Основен профил – 24 елемента (Р1) – 285 лв
 • Профил токсични елементи – 31 елемента (Р40) – 386 лв
 • Хранителен и токсичен профил – 35 елемента (Р6) – 386 лв

Изследване на метали в кръвта

 • Пълен кръвен профил – 23 елемента (Р4) – 412 лв
 • Изследване на метали в слюнката

Изследване на метали в слюнката

 • Основен профил – 14 елемента (Р5) – 309 лв

Изследване на метали във фецеса

 • Метали във фецеса – основен профил – 9 елемента (Р39) – 386 лв

Тъканен анализ на метали в коса или нокти

 • Основен профил коса или нокти – 34 елемента (Р9) – 340 лв
 • Обширен профил коса или нокти – 52 елемента (Р9) – 430 лв

Анализ на метали във водата

 • Анализ на водата – 22 елемента (Р8) – 380 лв
 • Анализ на водата – 8 елемента (Р80) - 260 лв.

Анализ на метали в почвата

 • Анализ на метали в почвата – 24 елемента – 440 лв

Анализ на метали в козметика, лекарства, хранителни добавки, водорасли и храни

 • Токсичен профил – 35 елемента – 755 лв

Ветеринарни тестове за токсични метали

Тестване на метали в козината (котки, кучета, говеда, коне)

 • Базов анализ на козина – 35 елемента – 275 лв
 • Обширен анализ на козина – 53 елемента – 340 лв

Анализ на метали в кръвта

 • Пълен кръвен анализ – 23 елемента – 309 лв
 • Анализ на серум или плазма – 20 елемента – 275 лв
TOP