Septin 9

Ракът на дебелото черво може да бъде избегнат. Предпазете Вашето здраве чрез еднократен превантивен кръвен тест.

Факти

  • Ракът на дебелото черво е втората най-често срещана причина за смъртност, причинена от злокачествено заболяване;
  • Повече от 230 000 души в Европа умират от това заболяване всяка година;
  • Ракът на дебелото черво е лечим, ако е диагностициран на време.

Защо SEPTIN9?

Тестът Septin 9 е безопасна и неинвазивна алтернатива за ранно откриване на рака на дебелото черво. Тестът няма за цел да замени колоноскопията, но може да се разглежда като удобно потвърждение за пациенти, които се противопоставят на инвазивните тест методи.

Резултатите могат да се разяснят, както следва:

  • Пациенти с негативен резултат, не показват вероятност за наличие на рак на дебелото черво (специфичност на теста 99%). В такива случаи ние препоръчваме да се извършва тестът Septin 9 на годишна база;
  • Положителният тестови резултат означава, че вероятността пациентът да има рак на дебелото черво е висока. Тъй като 45.7% от пациентите тествани положително са наистина положителни (положителна предполагаема стойност), колоноскопията е силно препоръчителна за окончателна диагноза.

Кръвният тест Septin 9 може да бъде извършен по всяко време на деня и лесно може да се добави към общите здравни тестове. Желателно е пробата да се вземе от понеделник до сряда всяка седмица.

Преди извършването на теста не се изисква специфичен хранителен режим.

  • Индивиди с фамилна анамнеза за рак на дебелото черво;
  • Превантивен тест за рак на дебелото черво е препоръчителен при индивиди над 50 години, но по-млади пациенти също биха могли да направят теста;
  • Пациенти, при които има неизяснена чревна симптоматика.

Septin 9 е СЕ сертифициран тест и се извършва в лаборатория Reunis Luxembourg.

SEPTIN 9 (кръвен тест за откриване на рак на дебелото черво): 245 EUR

TOP