LipoScan
Тест за липометаболизъм

LipoScan: новa диагностика при съмнение за нарушения в метабилизирането на мазнините с тест за LDL субфракции.

СПЕЦИФИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Популярната заблуда е, че високите нива на холестерол автоматично означават повишен риск от инфаркт. Факт е, че почти половината от пациентите без инфаркт имат по-високи нива на холестероли че значителна част от пациентите с инфаркт имат ниски нива на холестерол.

Индивидуални различия съществуват по-специално по отношение нивата на LDL и тук, още по-важно, в разпределението по размер на LDL частиците. Малките LDL частици в частност имат много висок атерогенен потенциал.  Следователно не е толкова важно колко холестерол има пациентът, но какъв тип холестерол е повишен и какъв размер и разпределение имат частиците. Това са параметрите, от които зависят оценката на риска и терапията .

LipoScan е новa диагностика, която определя действителния риск от инфаркт чрез диференциран анализ на подфракциите на HDL и LDL:

 • първоначално определя и разграничава всички видове холестерол количествено според техния размер;
 • разграничава силно атерогенните, малки, плътни LDL и IDL от големите, по-слабо атерогенни LDL и VLDL и защитния HDL;
 • също така определя горе споменатите IDL фракции.

ПОЛЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Разграничаване и лечение на рискови пациенти с нарушения в метаболизма на мазнините.

КЛИНИЧНА ПОЛЗА

Клинична полза за скрининг, взимане на решения при лечение и проследяване на липидни нарушения, свързани с рискове от заболявания на коронарните артерии:

 • определяне на истинския риск от атерогенност на пациента;
 • намаляване по възможност на  контрапродуктивни лекарства;
 • внимателно подбрана целева терапия;
 • контрол на терапията: особено важно понякога, в случай на приложение на лекарства за понижаване на холестерола, общия холестерол намалява, но атерогенните LDL частици се натрупват. В този случай стандартен LDL контрол би предположил привидно успешна терапията.

ОПИСАНИЕ

Ин витро диагностичен тест за отделяне и измерване на холестерол във липопротеинови фракции и подфракции. LipoScan измерва нивото на холестерола в mg/dl във всяка липопротеинова (под)фракция от VLDL до HDL (във всички: 14 параметъра: общ холестерол, общ LDL, HDL, VLDL, 3 IDL фракции, 7 LDL фракции).  Тестът е одобрен от Агенцията по храните и лекарствата (FDA) в САЩ.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Демографските изследвания показват, че класическият липиден профил на пациенти със заболявания на коронарните артерии не се различава съществено от този на здравите лица. Близо 50% от хората, които развиват сърдечно заболяване имат "нормални" нива на холестерол. LDL холестерол, най-често срещаният липид, свързан със сърдечно-съдови заболявания, е хетерогенен (различен) и се състои от до седем подфракции. Големите циркулиращи LDL частици (LDL 1 и LDL 2) са по-малко атерогенни.

Малки плътни LDL частици (LDL 3-7) се свързват с три пъти по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания.

Традиционните липидни профили не показват риска от сърдечно-съдови заболявания, причинени от наличие на малки плътни LDL и IDL частици. Опасните LDL частици могат да се крият зад нормални нива на холестерол и обратно, повишените нива на  холестерол не трябва непременно да бъдат свързвани с риск от инфаркт. Пациенти, за които се предполага, че се нуждаят от лечение (поради високи нива на холестерол), се оказват не толкова рискови, докато хора, за които се предполага, че са здрави (порадинормални нива на холестерол) се оказват рискови пациенти (вижте фигури 1 и 2). Тестването за малки LDL подфракции беше одобрено от „Националната образователна програма за лечение на холестерол при възрастни (NCEP ATP III)“ като нов метод за определяне риска от сърдечно-съдови заболявания.

Фиг. 1: Пример за нисък риск въпреки високото ниво на холестеролот 233 mg / dl (високо ниво на LDL: 134 mg / dl)

Фигура 2: Пример за висок риск въпреки ниското ниво на холестерол от179mg / dl (нормално ниво на LDL: 122 mg / dl; все пак повишено нивона атерогенни LDL частици).

ПРИНЦИП НА АНАЛИТИКАТА

LipoScan отделя и определя количествено всички липопротеинни (под) фракции, включително „големите“, по-малко атерогенни LDL-1 и LDL-2 и „малките“, силно атерогенни LDL-3 до LDL-7. Резултатите на пациентите се сравняват според насоките на NCEP ATP III. Тестът също така измерва свързаните с VLDL и IDL холестерол дислипидемия тип III и хиперлипопротеинемии.

СЛУЧАЙНО ИЗСЛЕДВАНЕ I

Пациент А, 65-годишен мъж от Северна Европа, имал направен LipoScan профил (виж фигура 3). Той показвал малки, плътни LDL подфракции 3, 4 и 5 (червената част от профила), които били свързани с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания. След три месеца терапия с ниацин, комбинирана с хранителен режим и повече физическа активност, LipoScan профилът на пациента се подобрил значително и показал нормално разпределение на LDL субфракции (фигура 4).

Abb. 3 Пациент А - изходен профил на LipoScan

Abb. 4 Пациент А - профил след 3 месеца

СЛУЧАЙНО ИЗСЛЕДВАНЕ II

Пациент В, 42-годишен мъж, имал направен LipoScan профил (виж фигура 5), докато следвал типична вегетарианско-азиатско-индийска диета, богата навъглехидрати и мазнини. В повечето фракции, профилът показвал високи нива на холестерол с LDL разпределение, изместено към атерогенни, малки, доста плътни подфракции 3 и 4 (червената част на профила). След два месеца вегетарианска диета с фокус върху соев протеин, физическа активност и по-малко въглехидрати и мазнини, профилът на пациента значително се нормализирал (фигура 6).

Abb. 5 Пациент В - изходен профил на LipoScan

Abb. 6 Пациент В - профил след 2 месеца

 • нормални референтни диапазони, базирани на насоките на „Националната образователна програма при лечение на холестерол при възрастни (NCEP ATP III)“;
 • нива извън референтния диапазон са маркирани в червено;
 • лесен за интерпретиране профил, подчертан в цветове,разграничаващ нормален липиден профил тип А от анормаленне тип A профил.

ПОСЛЕДВАЩИ ИЗПИТВАНИЯ

Ако в действителност са открити големи количества атерогенни LDL частици, ще има възможност да се установи причината за тях. Взаимодействието на различни гени може да бъде отговорно в този случай.Те могат да бъдат определени с помощта на обикновен генетичен тест (BasicGen, LipidGen).

Това може да се използва за получаване на специфична, индивидуална терапия за пациента. Тази терапия включва и двата алопатични подхода - използването на лекарства за понижаване на липидите и добре насочена промяна в начина на живот, навици и хранене. Гледайки графиките, за пациента става ясно какво значение има различният начин на живот и връзката с неговия генетичен профил. Това му дава възможност сам да влияе на резултатите си.

 • LipoScan (фракциониран липиден анализ): 190 лв*
 • LDLoX (окислени субфракции на LDL холестерол, само като допълнение към LipoScan): 100 лв*
 • Тест на Кортизол 5 разов профил (слюнка): 140 лв
 • Тест на Мелатонин (слюнка): 100 лв
TOP