Биорезонансната терапия се занимава със скритите причини за болести и лошо здраве чрез оценка и нормализиране на енергийните дисбаланси в организма.

Какво е биорезонанс?

Може би вече знаете термина “резонанс”, който произлиза от латински и означава звучене или ехо. Ако ударите камертон, ще забележите, че той вибрира (резонира). “Био” означава живот или живи същества. Така термина Биорезонанс означава изучаването на живите организми и техните вибрации или трептения. Биорезонансната терапия използва електромагнитните честотни модели за насърчаване самолечението. Всяка материя, независимо дали е вирус, бактерия или част от човешкото тяло е съставена от атоми. На свой ред атомите са съставени от субатомни частици. Физиците вече откриха, че субатомните честици се държат като енергия и излъчват енергия в пространството около тях в специфични честотни модели, наречени вълни. Учените са успели да анализират различните модели на вълните или трептенията на нормално функциониращите системи и органи, както и трептенията на алергени, вируси, бактерии, гъбички и токсини (например олово, живак и т.н.). Това не е научна фантастика, може би вече сте запознати с измерването на сърдечния ритем чрез електрокардиография (ЕКГ) или мозъчните вибрации чрез електроенцефалография (ЕЕГ). Образните изследвания с ЯМР се основават на магнитно резонансни модели. Така също популярният метод за анализ ” детектор на лъжата” изцяло се базира на резонансните трептения на тялото.

Какво е биорезонансна терапия?

Биорезонансната терапия е форма на холистичната медицина. Това е метод, който използува електромагнитни трептения от самия пациент, като информация за лечение на заболяванията му.

Ако има неправилно хранене, стрес, токсини или отрицателни емоции, трептенията на здравото тяло могат да станат небалансирани или слаби. Тяло, което не поддържа здравословни трептения, не може дълго да устои на вирусите, бактериите, токсичните химически вещества и метали и т.н., които нормално съществуват и имат свои собствени вибрации. Те не само, че действат като опасни вещества в организма, но чрез излъчваните от тях специфични вибрации, стават енергични стресови фактори.

Това, което е видно за тези от нас, които работят както с биохимия така и с биоенергия е, че регулирането и контрола се извършва доминантно енергийно, а не биохимично. Обменните процеси, хормонална продукция, растеж и регенерационни процеси се контролират и координират по този начин.

Ако контролните процеси са повлияни от смущаващи вибрации, причинени от вредни вещества, получаваме нарушена саморегулация и неизправности и като краен резултат нашето здраве може да бъде изложено на риск. Такава е била идеята на Д-р Морел, да елиминира смущаващите вибрации или поне да бъдат достатъчно отслабени и така да се даде възможност на нарушеният организъм да се регенерира.

Тези енергийни вълни взаимодействат помежду си и могат да добавят или изваждат енергия едни от други. Изследванията проведени последните няколко десетилетие в Европа показаха,че електромагнитния профил на вредните вещества може да бъде елиминиран чрез изпращане на обратни трептения в тялото. Манипулирането на вълновите модели в прецизни модели, чрез отхвърляне или засилване на електромагнитния профил на конкретно лице е в основата на Биорезонансната терапия, която повече от 25 години се използва при хора и животни с огромен успех. В действителност тази лечебна модалност се превърна в един от най-популярните инструменти и продължава да се раширява сред лекарите в цял свят. През октомври 2005 година, Ханс Брюгеман, основател на Bicom – Regumed, представя проучване проведено сред немско говорящи Bicom практици. В проучването са участвали 241 664 пациенти, при които са били изчерпани всички форми на конвенционалната медицина в 396 практики. След проведена Bicom терапия, 46.7% от тях вече не показват никакви симптоми, 34% са получили значително подобрение, 13.1% регистрирали малко подобрение и само 6.25% не се показали никакви симптоми на подобрение.

Да прегледаме Биорезонансната концепция отново. Известно е, че човешкото тяло е електромагнитно поле, което може да предава и приема електромагнитни трептения. Вие не може да ги видите или почувствате. Така както излъчвате топлина, която не може да видите. Човешкият организъм отделя различни трептения: клетките, тъканите и органите имат техни специфични трептения. Събрани заедно тези трептения оформят вашият общ спектър на трептене. Единичните трептения имат взаимна връзка и влияние в тялото. Нарушените резонансни модели в тялото имат негативно влияние върху нашето тяло. Можете много добре да си представите, че енергийните трептения на здравия човек имат различна структура от тези на нездравото лице. Стресовите фактори натрупани в тялото на нездравото лице отделят негативни енергийни трептения, които нарушават нормалната енергийна матрица и в крайна сметка причиняват различни симптоми.

Вашето тяло непрекъснато генерира и отделя Био-електромагнитни честотни сигнали. Вашите клетки и органи комуникират едни с други по този начин, ръководят биологичните си функции и разпращат информация за здравословното състояние. Храната, която ядем, водата която пием, бактериите, токсините, тежките метали и т.н. резонират (трептят) с тяхна уникална електромагнитна матрица. Частта от вселената, която виждаме с очите си, разглеждана от страна на квантовата физика е физически израз на състоянието на неговото енергийно поле. Променяйки вашето енергийно поле, вие променяте начина, по който се чувствате. Единственият траен начин да станете и останете здрави е да “заздравявате” вашето енергийно поле. Това е, което биофизичният подход прави и го прави добре. Енергийният модел на тялото се променя при заболяване, инфекция, токсини или радиация. Когато сте болни, енергийните трептения от чужди субстанции, като токсични метали, амалгама, бактерии или пестициди, които са натрупани във вашето тяло могат да се намесят в енергийното трептене на вашите органи. Болните органи не трепят хармонично. Възможно е да се определи дали други вещества или дългогодишни заболявания стресират тялото ви. Дисхармоничните трептения могат да бъдат намалени или дори елиминирани посредством инверсия. Здравословните трептения могат да бъдат засилени за оздравяване.

Биофизичната биорезонансна технология включва “схема на инверсия” (схема на преобръщане), която произвежда огледален образ на дисхармоничните трептения, унищожавайки по този начин електромагнитните трептения причиняващи симптоми. Честотните модели чрез био-обратна връзка резонират с молекулните, дисхармонични честотни модели съдържащи се във водните клъстър структури. Това води до разрушаване на водородните връзки в клъстър структурата. В резултат намесата в молекулното трептене губи предишната си здрава конфигурация и сила на трептене. Това, което се вижда в клиничната практика е, че токсините се освобождават и влизат в кръвообръщението, където трябва да бъдат елеминирани чрез урината, изпражненията, кожата и чрез дишането. Затова пиенето на обилно количество вода е толкова важно. В допълнение, естествените здравословни модели на физиологичните трептения могат да бъдат усилени или укрепени до оптимални нива. По този начин се ре-активира и стабилизира способността на тялото за регулиране и самолечение. Целта на Биорезонансната терапия е да се намалят или премахнат ефектите от стресовите фактори на средата и така да се намалят или елиминират свързаните с това симптоми и в същото време да се засилят физиологичните сили на организма.

“Биком” Биорезонансната терапия е високо ефективна при алергии, зависимисти, метаболитни проблеми, травми, опорно-двигателни заболявания, главоболие, мигрена и други. Виж списъка с показания.

“Биком” Биорезонансната терапия проведена в DeTox Center има над 90% ефективност при терапията за отказване на цигарите “Non Smoking”

Видове биорезонансна терапия

В Detox Center комбинираме няколко различни Биорезонансни методики. Всеки от описаните апарати притежава доказани качества в терапията на различни заболявания. Изборът на терапевтичен апарат се прави на базата на индивидуалното нарушение, като често при пациентите се предлага комплексен подход с трите вида Биорезонансна терапия.

1. Bicom Биореозонансният апарат включва над 400 предварително зададени терапевтични програми. Входящата информация постъпва в устройството посредством входящи електроди свързани с пациента, “входяща чаша” за биологични секрети, патогени или други информационни препарати. Изходящата терапевтична честота преминава към пациента чрез т.нар. модулационна подложка, върху която пациента лежи или седи, както и други специализирани електроди. Има възможност за запис на терапията върху външен носител, като метален чип, масло, спиртен разтвор или хомеопатични гранули. Всеки терапевтичен сеанс има продължителност от 30 до 60 минути.

2. Wega Select комбинира освен изброените подходи в терапията, така също дуплекс мемори технологиията (VDS) предсталяваща огромна база препарати: патогени, нозоди, лекарства, органни честоти и т.н. Друго нововъведение е биологичният трансфер на трептения от различни хомеопатични прапарати, както и ниско честотни резонансни вибрации, които съответстват на основните честоти на органи и клетки. Само по този начин действителния лечебен сигнал достига до засегнатите органи и клетки. Носители на терапията също могат да бъдат различни видове масла, хомеопатични гранули и спиртни разтвори, както и т.нар. магнитна карта. Всеки терапевтичен сеанс с Wega Select има продължителност от 8 до 20 минути.

3. Med Matrix е единственият ефективен метод за детоксикация и регенерация на съединителните тъкани познати като матрикс. Методът съчетава три холистични метода на лечение на съединителните тъкани в един координиран процес: лечение с постоянен нискочестотен ток на равни интервали, петехиален сукционен масаж както и специална енергоинформационна системна терапия /SIT/, предсталяваща на практика биорезонансна терапия. Чрез SIT към организма се добавят и двата вида честотни сигнали – както собствените вибрации на пациента, така и хомеопатичната вибрационна информация за поддържане на клетките и метаболизма. Като допълнение динамични/ прави магнитни полета поддържат трансфера на системна информация. Това не само почиства физически тъканите, но и генерира нова енергия. Всяка Med Matrix терапия има продължителност от 20-30 минути.

Индикации за Биорезонансна терапия

Според откритията на квантовата физика всички материални частици имат характеристика на вълни и на частици. Това означава, че всяко вещество и всяка клетка, всяка част на тялото, също и вирусите, бактерии, токсини и т.н. имат своя строго определена дължина на вълната или честота, с напълно индивидуална характеристика зависеща от състава. Човешкото тяло също излъчва електромагнитни сигнали. Уредът “Bicom” улавя тези сигнали чрез електроди, поставени върху тялото. С вътрешна система на филтриране, “Bicom” електронно променя трептенията и чрез електроди връща тази нова информация обратно в тялото. Инверсията (промяната) на тези патологични сигнали активира и подсилва функциите на тялото, влияе се върху контрола на регулационните механизми, които са жизнено важни, за да може имунната система да функционира. Биорезонансният апарат “Биком” също засича трептения от външни субстанции като несъвместими храни, вируси, бактерии, гъби, тежки метали, пестициди и т.н. Ако тялото е стресирано от тези субстанции, този стрес може да бъде намален или напълно изчистен чрез обратни трептения на частиците-огледално контраинформационнно изображение.

– възстановява хармоничната работа на организма
– засилва естествената способност на организма към самовъзстановяване
– способства за извеждане на токсините и тежките метали
– отстранява последствията на различни инфекции – бактериални, гъбични, паразитни
– отстранява негативните последствията на вредните електромагнитни облъчвания

Списък с индикации по азбучен ред

Алергии

– алергия към краве мляко;
– студова алергия;
– алергия към домашен прах;
– алергия към неизвестен алерген;
– алергия към пшеница (глутен);
– кантактна алергия;
– алергия към синтетика и тежки метали;
– алергия към естествени алергини;
– алергия към стоматологични материали;
– поленова алегия;
– маскирана алергия;
– хранителна алергия.

Алергичен отит

Активиране на лявата страна на мозъка
Активиране на дясната страна на мозъка
Астма
Артериосклероза

Бели дробове – остър процес
Бели дробове – хроничен процес
Болка след екстракция
Болка между рамената
Болка в лумбален сегмент
Болка във вратна област
Болка в зъбна област
Болка терапия (специална програма)
Бронхит
Бъбречна терапия

Вагинално течение
Ваксинация (баланс след ваксинация)
Вегетативна дистония
Вени – възпаления
Вертиго (виене на свят)
Високо кръвно налягане
Вирусни заболявания
Възпаление на жлъчен мехур
Възпаление на пикочен мехур

Гадене
Гастрит – (вкл. хиперкиселинен)
Главоболие
Гонартроза
Грип
Гръбначен стълб – цервикален (шиен отдел)
Гръбначен стълб – лумбален (поясен отдел)
Гръбначен стълб – блокажи
Гуша (щитовидна дисфункция)

Депресия (фармакогенни, соматогенни и ендокринни причини)
Детоксикация – обща (черен дроб, бъбреци, лимфна система)
Диария (регулиране чревна функция, подобряване на чревна флора, регулиране на стомашна хиперкиселинност, чревно възпаление)
Дисбактериоза
Дискова херния
Дископатия

Електро-смог (премахване електромагнитно влияние)
Енергия (дефицит)

Жлъчно-каменна болест

Инфекции
Инфлуенца (грип)
Имунитет – слаб
Имунодефицит

Кандида терапия
Кашлица – суха
Киста в коремната област
Кожни заболявания (детоксикация)
Кожни заболявания (лимфни проблеми)
Клетъчна регенерация (следоперативно)
Клетъчна стимулация (клетъчна стимулация, кислородна стимулация)
Колит
Колит – улцерозен
Коксартроза

Липометаболизъм (регулиране)
Лифна активация
Лимфедем

Мастит
Менопауза – регулация
Менопауза – климактеричен синдром
Менструални проблеми (менструални болки, крампи)
Метаболитна терапия
Метеоризъм
Мононуклеоза (специална програма)
Мултиплане склероза (допълваща терапия)
Мускулна атрофия
Мускулни болки

Настинка
Наднормено тегло
Нервна дегенерация
Нервна болка – опъваща
Нервна система – терапия при възрастни
Нервна система – терапия при деца
Никотинова зависимост (Non Smoking специална терапия)
Нощно напикаване
Нощна слепота

Очи терапия (неспецифична)
Очи – остри болки
Отит (остър процес)
Отоци

Панкреас терапия (регулиране на намалена секреция)
Панкреатит (хроничен)
Пародентоза (придружаваща терапия)
Плексит
Пневмония (допълваща терапия)
Подобряване на респираторен обем
Подобряване на ефекта на хистамина
Подобряване на ефекта на серотонина
Подобряване на витален капацитет
Предоперативна терапия
Премахване на енергийни блокажи
Постоперативна терапия
Премахване на дълбоки блокажи (операции, стрес, алергии)
Простатна жлеза
Пубертет терапия (момичета) – хормонална регулация, специфична терапия

Рак (терапия след химиотерапия)
Рак (след оперативна терапия)
Раменна става
Рани (стимулиране зарастване)
Ревматизъм
Ревматизъм на меки тъкани (специална програма)
Регулиране секрецията на адреналин
Регулиране на кръвната циркулация
Регулиране на кръвното налягане
Регулиране на метаболизма на въглехидратите
Респираторен тракт (остра недостатъчност)
Респираторен тракт (хронична недостатъчност)
Ретина заболявания

Сакрум (блокаж на сакрум)
Сексуална потентност (специална терапия)
Синдром на Роемхелд (гастро-кардиален синдром)
Синузит – остър и хроничен, блокирани синуси
Спортни травми
Стеатоза на черния дроб (Затлъстяване на черания дроб)
Стерилитет (специална терапия)
Стимулиране ефекта на окситоцина (за неутрализиране употребата на индуциращи детеродния процес химични агенти)
Стомах – дегенеративни заболявания
Стомах – хиперкиселинност
Стомашна болка
Стрес от патогени
Стрес – соматогенен (възрастни)
Стрес – соматогенен (деца)
Сърдечен ритъм, регулиране
Сърдечни проблеми

Тахикардия
Тенис лакет
Токсини елиминация
Травми (остър процес)
Тумори (допълваща терапия)

Улцерозен колит
Уретер проблеми (възпаление, цистит)
Уринарен тракт – инфекции
Уши – остри болки

Флебит

Хемороиди
Хепатит (вирусен А,В,С, хроничен хепатит)
Холецистит
Хормонални нарушения
Хормонална терапия – псевдобременност

Целулит (придружаваща терапия)
Циреи
Цистит (остър)
Цистит (хроничен)
ЦНС – заболявания на централната нервна система

Черен дроб (детоксикаци)
Черен дроб терапия (хепатит)
Черен дроб – жлъчен мехур регулация
Чревна микрофлора (регулиране на чревна функция, премахване на влияние на патогени, подсилване на чревна флора)
Чревна инфекция
Чревна терапия

Щитовидна жлеза – хипофункция (активиране)
Щитовидна дисфункция
Щитовидна хиперплазия
Щитовидна жлеза – Базедова болест

Bicom терапия на гръбначен стълб, дископатия, дискова херния и травми

Заболяванията на опорно-двигателния апарат имат значителен ръст в клиничната практика. Особено осезателен е ръста на дископатията, дисковата херния, плексита и гръбначните болки. Това се свърза с няколко значими фактора на урбанизацията на обществото: намалена двигателна активност, наднормено тегло и обменни заболявания, и не на последно място стресовия начин наживот. Не малка част при формирането на дисковата болест играят травмите при активно спортуващи. При хора в напреднала възраст основна причина за болестите на опроно-двигателния апарат са възрастовите изменения в съединителнотъканните връзки, междупрешленни дискове, остеопорозни и остеохондрозни изменения.

Биорезонансната терапия има излючително активно въздействие върху опорно-двигателните заболявания. Терапията е насочена в няколко посоки:

– премахване на енергийните блокажи (възстановява всички циркулаторни, хранителни и детоксикационни маханизми в засегнатата област) ;
– регулиране на кръвообръщението в засегнатата област;
– регулиране на детоксикацията (спомага за бърз дренаж на киселинните продукти, резултат от възпалителния процес, неизменна част от всяка травма или хроничен процес);
– протововъзпалителен ефект;
– терапия на болката (противоболковата част от терапията има значителен ефект, най-вече поради факта, че се премахва мускулната защита и се повишава трофиката в областта);
– тъканна регенерация на засегнатата зона.

Предимства на терапията:

– неинвазивният метод;
– липса на каквато и да е болка или риск от усложнения;
без масаж или наместване (особено важно при неизяснена патология или остър процес);
– без облъчване и лекарства;
– бърз ефект върху болката и ускоряване на процеса на възстановяване.

Метод на Биорезонансната терапия:

В зависимост от заболяването (остро или хронично) се провеждат различен брой процедури. В острия стадий се провеждат 2-3 терапии с интервал 1 ден между тях или при необходимост всеки ден. След успокояване на острата симптоматика са необходими още 2-4 терапии, които се провеждат веднъж на 7 или 10 дни. Хроничните заболявания се третират веднъж на седмица, но обикновено изискват 6-12 процедури (в зависимост от заболяването). Всяка процедура отнема около 1 час. Пациентът е в легнало или седнало положение. Единственото, което се поставя върху засегнатата зона са специални електроди (т.нар. входящи електроди, с които се получава необходимата информация от травмираната зона и изходящ електрод, с който се индуцира терапевтичния процес). Електродите нямат загряващо или друго въздействие.

Биорезонансната терапия стимулира лечебния процес чрез специални нискочестотни програми за възстановяване на нормалната резонансна честота нарушена от травмата или възпалителния процес.

Индикации с доказан ефект за Биорезонансна терапия:

– плексит
– радикулит
– ишиас
– дископатия
– дискова херния
– блокажи на гръбначния стълб
– скованост на ставите
– тендинит
– гонартроза
– коксартроза
– спортни травми
– тенис лакът
– фрактури (значително ускоряване на зарастването)
– рани (ускоряване на зарастването)

Комбинирани терапии:

В много случаи заболяванията на опорно-двигателния апарат изискват комбинирани терапии действащи синергично за елиминиране на скованността и болката, и по-бързо възстановяване на травмираната зона. В зависимост от индикациите подходящи терапии съвместно с Биорезонансната са:

– Мануална терапия и лечебен масаж;
– Иглотерапия;
– Озонова терапия: паравертебрално, подкожно, вътреставно или мускулно озониране;
– Озонова сауна;
– Фитотерапия.

  • Биорезонансна терапия – Bicom – Regumed: 60 лв / процедура
  • Биорезонансна терапия – при наднормено тегло: 70 лв / процедура
  • Биорезонансна терапия – Med Select – Wegamed: 45 лв / процедура
TOP