Автоваксините на лаборатория Vitalan са мощен, пробиотичен препарат, създаден от собствени физиологични бактерии на всеки отделен пациент, селектирани и отгледани в специална хранителна среда.

Vitalan Medical Lab Services предлага уникална възможност за терапия чрез изготвяне на персонална автоваксина.

Изработват се няколко основни автоваксини:

АВТОВАКСИНА от инактивирана E.coli орална при: Отслабена телесна защита на чревната и други лигавици, рецидивиращи инфекции, предотвратяване на размножаването на E.coli, биовари на E.coli, ентеробактерии и клостридии.

АВТОВАКСИНА от живи лактобацили + бифидобактерии – орална при: алкална чревна среда; гнилостна диспепсия – натрупване на гнилостни бактерии (E.coli, биовари на E.coli, ентеробактерии, клостридии), микоза, намаляване на телесните лактобацили и/или бифидобактерии; отслабване на защитните сили на чревната лигавица.

АВТОВАКСИНА от E.coli субкутанна при: терапия за подобряване на общия статус например при: невродермит, алергии, замърсена околна среда, рак, хронична екзема, податливост на инфекции, състояния на изтощение, старчески оплаквания, реконвалесценция, вегетативна дистония и ревматизъм.

ЧРЕВНИ НОЗОДИ според д-р Бах при: Всички хронични заболявания, съпътствани с повишаване на броя на лактозно отрицателните ентеробактерии, респ. с увеличени количества гъбички в изпражненията.

Типове бактерии според д-р Бах: 1 – Alcaligenes, 2 – Shigella, 3 – Morganella, 4 – Salmonella, 5 – Proteus, 6 – лактозно отрицателни биовари на E.coli, Typ 7 – други лактозно отрицателни ентеробактерии, 8 – Edwardsiella, 9 – Citrobacter, 10 – Hafnia, 11 – Klebsiella, 12 – Providencia.

TOP