MethylAge

Човешката генетична информация е кодирана в ДНК молекули (дезоксирибонуклеинова киселина). В допълнение към гените, тази биомолекула носи т.нар. епигенетични модификации, които служат за допълнителна информация. Освен в състояние на мутации, генетичната информация остава непроменена през целия живот. Това включва генетична предиспозиция и рискови фактори.

За разлика от генетичната информация, епигенетичните модификации не са стабилни. Те оформят ДНК-то по уникален и индивидуален начин. ДНК метилацията е най-добре познатата генетична модификация. В зависимост от генетичният контекст, това може да повлияе върху изявяване на гените чрез усилване или подтискане. Начинът на живот, поведението, храненето, здравословното състояние, приемът на лекарства и замърсяването имат огромно влияние върху ДНК епигенетиката.

MethylAge е кръвен тест оценяващ нивото на ДНК метилация (хидроксиметилация 5hmC) в организма, което корелира с биологичната възраст на индивида.

Клинични ползи:

Нивата на хидроксиметилация (5hmC) са маркер за биологичната възраст и процесите на остаряване, реципрочно предпоставките за отключване на редица заболявания.Колкото по-високи са нивата на 5hmC, толкова по-ефективна е ДНК метилацията, а от това следва по-ниска биологичната възраст на пациента и по-малка вероятност за заболявания. Високото съдържание на 5hmC корелила с намалена мутационна честота и висока стабилност на човешката ДНК и обратното. Например при синдрома на ДАУН, който се определя, като състояние на преждевременно остаряване, хидроксиметилацията и ТЕТ активността са намалени. В мозъка променената хидроксиметилация се свързва с ментални заболявания, като когнитивни разстройства, намаляване на слуха, паметовите способности и деменция,  включително болестта на Алцхаймер.

Новите изследвания, свързват хидроксиметилацията с възникването на злокачествените заболявания. В действителност, различните масивни тумори и левкемията показват силно намалени нива на 5hmC. Концептуално, израждането на клетките поради натрупани с времето промени, може да се счита за един от основните знаци за биологично остаряване. В този контекст хидроксиметилацията става все повече глобален маркер за оценка на биологичното остаряване и ТЕТ ензимите се считат също така за туморни супресори.

MethylAge присъда или перспектива?

Резултатите от MethylAge не са присъда, а обективна оценка за състоянието на организма. Всеки тест се придружава от индивидуални насоки за промяна в начина на живот, което касае елиминиране на стресови, детоксикации, хранене, хранителни добавки, компенсиране на дефицити и специфична терапия обвързана с  процеса на хидроксиметилация. Контролен тест за оценка на тенденцията е препоръчително да се извърши след 1 година от първоначалния тест.

Цена

199 EUR*

Към маркираните с * параметри трябва да се добави транспортна такса в размер на 40 EUR.

TOP