Матрикс регенерираща терапия – основа за детоксикацията на организма

Какво е матрикс или мезенхим?

Матрикс се нарича цялата система от съдинителна тъкан в организма или най-просто казано, всички тъкани свързващи клетките във всеки орган и система. Това е основната тъканна система в организма, съставляваща 80% от общата клетъчна маса.

От какво се изграждат съединителните тъкани (матрикса)?

На морфологично ниво, матрикса е функционална мрежа от еластин, колаген и аминогликозиди. Той свързва съдовете, нервите и лимфната система с клетките на органите (паренхима), като по този начин се създава необходимата инфраструктура за доставяне на вещества на клетките в органите. Ако способността на матрикса да функционира намалее, клетките остават откъснати от процесите на доставка и отвеждане на отпадните продукти, което в някакъв момент става причина за проблеми. Дори и лечението с използването на лекарства или други методи вече не може да достигне до клетките заради блокирания вече матрикс. Така преди да се пристъпи към лечение на дадено заболяване, особено от хронично естество, първо матрикса трябва да получи възможност да се освободи от стари замърсявания и да се регенерира.

Какви физиологични функции изпълнява съединителната тъкан (матрикса) в нашето тяло?

– Хранителна, протективна и контролна функция
– Филтрира и блокира вредните субстанции
– Регулира всички базални метаболитни функции
– Складира и възстановява (честотната) информация
– Свързва аферентните нерви (провеждащи информация от тъканите към ЦНС) и еферентни нерви (провеждащи информация от ЦНС към тъканите и различните органи)
– Резервоар на защитни клетки
– Временно складиране или изхвърляне на всички субстанции (токсини), които не могат да бъдат разбити или детоксикирани

Каква е причината за увреждане на матрикса?

Подобно на всички други живи същества, ние хората поглъщаме чужди вещества, които разграждаме и усвояваме (отчасти) за да ги превърнем в телесни структурни компоненти и енергия. Това е мисията на метаболитната система. Тъй като хранителните и други чужди за организма вещества трудно могат да бъдат използвани на 100%, неизбежно се отделят отпадъци. Обикновено организмът е подготвен за това и ги отвежда в червата посредством лимфната система под формата на образувана в черния дроб жлъчка или от бъбреците посредством урина. Въпреки това, ако храната ни образува твърде много отпадни продукти, отделителният капацитет на организма бързо достига до своите граници. Но дори и тази ситуация е очаквана и организмът ни използва своите т.нар. складове (мастна и съединителна тъкан, наречена матрикс). Презумцията е това да е временна площ на стопанството. В природата животните редуват цикли на запълване и изчистване на складовете. Така е било и с първобитният човек редуване между празник и глад. През човешката еволюция са създадени било то по религиозни причини, различни форми на изчистване като пости и гладуване, или дори различни според съвременната медицина остарели форми на детоксикация като кръвопускане, пиявици, клизми и т.н.

Примерът с храна е само част от естественото натоварване на матрикса. Тръбва да споменем обаче и други съществени токсикации на организма: съединителните тъкани са склад и за всички остатъчни продукти от различни форми на възпаления (бактериални, гъбични, вирусни и паразитни), дори още по-лошото, в съединителните тъкани се прикриват латентни (спящи) форми на различни патогени и при спад на защита се активират и правят рецидив на инфикциите. Помислете колко от вас или ваши близки се оплакват от често боледуване и нескончаем прием на температуро-понижаващи лекарства и антибиотици. В матрикса се натрупват остатъци още от вътреутробното ни развитие, когато майката е била твърде неблагоразумна и е пушила цигари или се е хранила нездравословно. В последствие от първият ни жизнен ден до смъртта в матрикса остават следи от химикали, алергени, тежки метали, ваксини, микорорганизми и всичко това създава неизмерим стрес за организма (киселинност и липса ефективно захраване на клетките) и различна форма на хронични заболявания. Знания от съвременната медицина показват, че съединително-тъканното вещество наричано още мезенхим или матрикс, играе ключова роля за пораждането на типичните дегенеративни болести в нашата епоха. Ако матрикса се подложи на дългосрочен стрес, например от излишна киселинност, хронични възпаления и инфекции, отрови свързани с околната среда, недохранване, стрес и нездравословен начин на живот като цяло, в някакъв момент, това рефлектира негативно върху доставянето на хранителни вещества до клетките на органите. Последиците от това са хронични заболявания, алергии, слаби защитни сили на организма, депресия, хронични кожни оплаквания и редица други проблеми. Всички тези състояния имат едно общо нещо: те са изключително устойчиви на лечение.

Какво представлява Мед Матрикс терапията?

Мед Матрикс терапията съчетава три холистични метода на лечение на матрикса в един координиран процес: лечение с постоянен нискочестотен ток на равни интервали, петехиален сукционен масаж и специална енергоинформационна системна терапия /SIT – Биорезонансна терапия/. Чрез SIT към организма се добавят и двата вида честотни сигнали – както собствените вибрации на пациента, така и хомеопатична вибрационна информация за поддържане на клетките и метаболизма. Като допълнение, динамични – прави магнитни полета поддържат трансфера на системна информация. Това не само почиства физически тъканите, но и генерира нова енергия.

Въз основа на този холистичен подход лечението за регенерирането на матрикса е идеална подготовка за всички последващи терапии, защото след тази задълбочена основна терапия организмът отново е в състояние да рестартира блокираните свойствени за организма оздравителни процеси.

Лечението с Мед Матрикс се състои от три отделни доказани лечебни подхода: ритмични импулси прав ток, петехиален сукционен масаж и системна информационна терапия (Биорезонанс). Тези три компонента интегрирани в една система работят заедно и взаимно подсилват ефекта си. При лечението с Мед матрикс, постоянните токови импулси обръщат поляритета на матрикса и така нормализират обмяната на веществата във болните тъкани. Интензивните стимули от сукционният масаж освобождават мускулното напрежение и сковаността на тъканите, като по този начин механично стимулират детоксикацията, лимфна и кръвоносна система. Чрез системната информационна терапия към имунната система се провеждат насочени сигнали за всички натоварвания и болести в основната система (метод на Pischinger), което води до целево стимулиране на ключовите детокс и регенериращи системи.

1. Лечение с ритмичен /на равни интервали/ постоянен ток

Отслабеният, токсикиран матрикс не дава възможност на органните клетки да се регенерират. Хронично болната матриксна тъкан има прекомерен отрицателен заряд и прекалено много киселинност. Терапията Мед Матрикс с постоянен ток се базира на факта, че е възможно да промените полярността на тъканите външно: въртящите електроди насочват слаб постоянен ток в тъканта и така се неутрализира излишният заряд. Тъканта става отново алкална. Протоните са мобилизирани и това създава условия за нормално метаболитно функциониране.

2. Петехиален сукционен масаж

Петехиалният сукционен масаж е съвременна форма на прилагане на вендузи и се използва за механично почистване на тъканта. При използването на този метод смукателния електрод генерира ниско налягане върху тъканите. Така отпадъчните продукти и тъкани токсини се извеждат до повърхността и така могат да бъдат лесно отстранени чрез лимфата. В същото време електродите обхващат патологичните честотни модели на токсините и след това ги използват за системна енерго- информационна терапия. За прогресивното обновление на тази тъкан е показателно, че тя става значително по-стегната и зачервяването, което се случва по време на лечение изчезва много по-бързо.

3. Системна информация терапия (S-I-T)

SIT неутрализира патологичните енергийни полета. Засмукващия електрод обхваща биологична информация от токсини и отпадни продукти отделяни от матрикса. Тези модели „болни” вибрации се преобразуват в Мед Матрикс устройството. В комбинация с клетъчни и поддържащи метаболизма честотни сигнали, подкрепени от правите магнитни полета, те се връщат при пациента като терапевтични сигнали. Способността на организма за самолечение се активира, а напрежението се премахва посредством имунната система.

Как протича Мед Матрикс терапията?

Всяка процедура протича по следният начин:

– Поготовка на пациента: терапевтичната област (гръб, стави, бедра или корем) се затоплят предварително за около 5 мин.
– Мед Матрикс терапия на гръб за стимулиране на базални функции: 15-25 мин.
– Мед Матрикс терапия на стави, бедра или корем: 10-20 мин.
– Лимфен дренаж на долни крайници: 15 мин. Чрез апаратният лимфен дренаж се подпомага извеждането на отпадни метаболитни продукти от лимфната система на долните крайници.

С каква честота се провежда терапията?

Препоръчително е терапиите да се провеждат с интервал 2-3 дни.

Колко процедури са необходими за пълноценна детоксикация на матрикса?

Детоксикацията на матрикса се съпровожда от комплексен подход, който се планира индивидуално. Детоксикацията може да включва диета, хранителна и натурална алкализация, хранителни добавки, колон-хидротерапия, озон инфузии или сауна и Мед Матрикс. Препоръчителният минимум процедури е 10, но при дадени пациенти може да се необходими до 16-20 терапии.

Индикации

– Всички хронични заболявания
– Всички форми на алергии
– Хронични интоксикации
– Вирусно натоварване
– Намален имунитет
– Хронични кожни заболявания
– Депресия

МНОГО ДОБРИ ТЕРАПЕВТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ ПРИ:

– Бронхиална астма
– Ревматични заболявани
– Артрози
– Скованост на гръбначният стълб
– Плексит
– Дископатия
– Целулит
– Възрастово остаряване на кожата
– Нарушено състояние на съединителните тъкани
– Токсичен стрес

Контраиндикации

– Бременност
– Тежка чернодробна недостатъчност
– Терминална бъбречна недостатъчност
– Остри кожни заболявания на гърба
– Температурни инфекции
– Парализа
– Състояние на тежко изтощение
– Психични заболявания
– Заболявания на кръвосъсирването
– Пейс мейкър или други електрически или механични импланти
– Тежка сърдечна аритмия
– Несъвместимост с прием на Marcumar и други антикоагуланти
– Състояние след органна трансплантация
– Отворени или възпалени рани

  • Med Matrix терапия + лимфен дренаж: 60 лв / процедура
  • Мed Matrix / Лимфен дренаж + Биорезонансна терапия: 100 лв / процедура
TOP