Тестът на естрогенните метаболити с урината измерва 6 естрогенни метаболита:

 • Естрон (Е1)
 • 2-хидроксиестрон
 • 2-метоксиестрон
 • 16-хидроксиестрон
 • 4-хидроксиестрон
 • 4-метоксиестрон

Тестът включва също и оценка на съотношението между безвредните 2-ОН и опасните 16-ОН естрогенни метаболити.

Индикации за извършване на теста

 • Оценка на метаболизма на естрогените и свързаните с това рискове за негативни въздействия на естроегенните метаболити върху женската полова система
 • Оценка на риск от хормонална и хормонодопълваща био-идентична терапия
 • Оценка на терапия за регулиране на хормоналната система (естрогенни стимуланти, естроген блокери, андрогени и т.н.)
 • Оценка на хормоналните метаболити преди и след започване на хормонозаместителна терапия
 • Оценка на причините за естроген домиринане в хормоналния баланс (наднормено тегло, болезненост на гърдите, задържане на течности, нарвност, депресивност и нестабилност в емоциите, фиброкистазна склонност, миоматозни полипи, риск за рак и др.)

Изисквания за извършване на теста

Тестът може да се извърши във всеки ден, извън дните на менструация. Необходима е 10 мл сутрешна урина, отделена в контейнер за урина. Пробата е стабилна 5 дни на стайна температура или 7 дни при съхранение с охладител 2-8 С. Пробата трябва да транспортира до Детокс център физически или с куриер.

Време за извършване на теста: 10 дни, след транспортиране на пробата.

Оценка на естрогенните метаболити и тяхното съотношение в тест за урина

 • Съотношeнието между 2-ОН и 16-ОH естрогените трябва да бъде между 2 и 5. Стойностите на 2-ОН естрогени трябва да бъде значително по-висока от тази на 16-ОН естрогени.
 • Нивата на 4-ОН естрогените трябва да бъдат под 5 мкг/гр креатинин.
  За да се нормализира вероятният дисбаланс, трябва да се повиши нивото на 2-ОН естрогените. След получаване на резултатите от теста ще бъдете инструктирани за хранителни и други препоръки за начин на живот с цел нормализиране на хормонаният баланс.

Допълнителна медицинска информация

Естрогени и естрогенен метаболизъм

Естрогените са важни женски полови хормони, които се синтезират от холестерол и други прекурсори. Междинни продукти на естрогенния синтез са мъжките полови хормони андрогени (андростендион и тестостерон). Синтезата на естрогените изисква активността на различни т.нар. CYP ензими (Cytochrom P450):
1. CYP17A1 – важен ензим във фазата на андрогенна синтеза, както и,
2. CYP19A1 (ароматаза) – ензим, който е есенциален за превръщането на андрогените в естрогени.

Съществуват три различни вида естрогени: естрадиол, естрон и техният метаболит естриол. Естрадиолът е най-силният естроген, който играе основна роля по време на репродуктивната фаза на жената, докато естронът най-разпространен в организма, но той има важна роля след настъпване на менопауза. Естриолът е най-малко потентният естроген, но той играе важна роля по време на бременността. Естрогените основно се синтезират в яйчниците (главно естрадиол), но също и в мастните тъкани (естронът), надбъбречните жлези, черния дроб и по време на бременността в плацентата. Постменопаузните и жените с наднормено тегло произвеждат повишени естрогенни нива в мастните тъкани и мускулите.

А: Синтеза на естрогените: естрогените се синтезират от холестерол, който се превръща в различни стероидни хормонални прекурсори. Ензимът CYP17A1 (монооксигеназа от семейството на Cytochrome P450) катализира прегненолонът и прогестерона в андрогени. В последствие тези хормони с помощта на ензимът CYP19A1 (ароматаза) се превръщат в естрадиол, естрон, както и в естриол.
В. Катаболизъм на естрогените: Естрогените се хидроксилират до катехол естрогени посредством ензимите (CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1 и CYP3A4) във фаза I на детоксикация. Те могат могат директно да въздействат върху ДНК или да я увредят след превръщането си в хинони. Във фаза II на детоксикация, инактивирането на катехол естрогените се извършва от детоксификационни ензими (COMT, SULT1A1 и GSTs) добавящи към метаболитите допълнителни функционални групи. Това повишава разтворимостта на хормоните и тяхната елиминация чрез урината и фецеса. Оцветените в зелено са безвредни, в жълто: по-малко опасни, а в червено: опасни естрогенни метаболити

Естрогените имат ефект не само върху физиологичните процеси, свързани с половата диференциация и развитие или регулация на репродуктивността. Те също така влияят върху костния метаболизъм, сърдечно-съдовата система, мозъчна и мускулна функция. Естроген доминирането е познано състояние на хормонален дисбаланс, при което балансът между естрогените и прогестерона е в полза на естрогените. В днешно време болшинстовото от жениет страдат именно от естроген доминиране, което е характерно с изява на повече или по-малко от описаните симптоми: нервност, избухливост, депресивност, наднормено тегло, задържане на течности, болезненост на гърдите, безсъние, обилен менструален цикъл, склонност към фиброкистозни промени в млечни жлези, яйчници, матка, риск за форомиране на полип и рак. Именно на естрогенните метаболити се дължат преобладаваща част от описаните в естрогенното доминиране негативни въздействия.

Естрогените действат върху клетките, чрез изявените естрогенни рецептори (ESR1-2). Свързвайки се с клетъчните рецептори хормонът активира изявяването на гена и клетъчната пролиферация. Нарушената регулация в хормоналния метаболизъм (напр.повишена концентрация, удължено действие), поради вариация на гените и техните кодиращи ензими, необходими за синтеза на естрогените, както и тяхното действие, може да доведе до канцерогенен процес.

Въпреки това, не естрогените, а техните метаболити играят най-важната роля по време на образуваните на естроген позитивни тумори. Затова, е задължително балансирано разпадане (детоксификация) на естрогените. Важните стъпки в естрогенната детоксификация се извършват в черния дроб и се състоят от две фази, в които са включени специфични ензими.

Така наречените катехол естрогени (2-ОН, 4-ОН и 16-ОН естрогени) се генерират чрез специфична ензимна хидроксилация и по-късно метаболизирани до хинони, които може да въздействат с ДНК. Освен това, катехол естрогените се различават по тяхната способност да се свързват с естрогенните рецептори и да увреждат ДНК. Сред трите вида катехол естрогени, 2-ОН естрогените се считат за безвредни и непролиферативни, тъй като те формират стабилни ДНК връзки и имат слаб свързващ афинитет към естрогенните рецептори (ESRs). За разлика от 2-ОН, 4-ОН естрогените се свързват добре с естрогенните рецептори и 4-ОН хиноните индуцират мутагенни ДНК връзки (точкови мутации, разкъсвания на ДНК), както и карциногенни свободни радикали. Най-опасните карциногенни метаболити са 16-ОН естрогените, тъй като те се свързват необратимо с естрогенните рецептори. Още повече, 16-ОН метаболитите се свързват ковалентно с ДНК и причиняват повишена клетъчна пролиферация и така се повишава риска за развитие на гинекологични патологии.

Инактивацията на катехол естрогените е важна стъпка в естрогенния метаболизъм, извършващ се чрез ензимите във фаза II на детоксикация. Тези ензими добавят функционална група или молекула към хидрофобните естрогени повишавайки тяхната разтворимост и позволявайки екскрецията им чрез урината и фецеса. Ензимите COMT добавят метилова група, SULT1A1 сулфатна група към катехол естрогените, докато GSTs, добавят глутатион молекули към хиноните.

Цена

300 лв.

Примерен резултат

Изтегли примерен резултат от тук.

TOP