По повод на профилактика на касов апарат в магазина на ХЕРБАМЕДИКА в клиника ДЕТОКС на 28.05 ще се приемат разплащания само в брой. В случай, че искате разплащания с карта или по банков път, моля използвайте онлайн магазина на ХЕРБАМЕДИКА.

Кинезитерапията е активен метод на лечение с цел решаване на лечебни, профилактични, възстановителни и рехабилитационни задачи посредством богатата гама от методи, с които разполага и с които коренно се различава от останалите начини на лечение.

Какво представлява кинезитерапията

Наименованието на кинезитерапията произлиза от гръцки „kinesis” – движение и „терапия” – лечение, или лечение чрез движение. Това е самостоятелна дисциплина, опираща се на опита и постиженията на всички останали медицински дисциплини.

Кинезитерапията решава лечебни, профилактични, възстановителни и рехабилитационни задачи посредством богатата гама от методи, с които разполага и с които коренно се различава от останалите начини на лечение.

1. Тя е активен метод на лечение, въвличащ пациента в процеса, което води до неговото мобилизиране, влияе на психиката му и повишава ефекта от терапията. С някои психологически похвати се стига до дълбоко осъзнаване същността на лечебния процес и самоконтрол върху жизнените функции.

2. Освен, че е комплексно действащ метод, кинезитерапията повлиява цялостната личност, има подчертан възстановителен ефект.

3. Прилага се при почти всички заболявания (в един или друг стадий на тяхното протичане или като профилактика), няма възрастови противопоказания и странични действия, когато се прилага правилно. Прилагането ù преминава постепенно и незабележимо от лечение към профилактика и общо укрепване

Цел и предмет на кинезитерапията

Целта ни е да ви запознаем с един природо-съобразен и ефикасен метод за лечение и профилактика на огромен брой заболявания, съпътстващи съвременния начин на живот.

Предметът на кинезитерапията е лечението, профилактиката, възстановяването и поддържането на здравето на болните и превенцията на рецедиви и усложнения.

При кои заболявания се прилага кинезитерапията

Кинезитерапията може да се прилага главно при болни, преболедували, застрашени от заболявания, дефинитивно увредени по рождение или следствие от травми и заболявания (инвалиди) с деформации, с телесни и душевни недъзи. Тук спадат и една друга група лица, които не могат да се нарекат болни, но са застрашени от усложнения като бременните жени и жените след раждане, кърмачетата и малките деца, жените в климактериум, практически здравите възрастни и стари хора и др. При хора със:

заболявания на опорно-двигателния апарат: артрози, гръбначни изкривявания (сколиоза, кифоза стеноза и др), фрактурни и следфрактурни състояния, след поставяне на изкуствени стави, луксации, преразтягане на мускули и сухожилия, спаднал свод и плоскостъпие, гену варум и валгус, скъсена мускулатура, синдром на карпалния тунел, тенис и голф лакът, увреда на връзките на различните стави, неправилна походка, счупвания .

вътрешни заболявания: астма, ХОББ, бронхит, пневмония, гастрит, гастроптоза, затлъстяване, диабет, подагра, бъбречни, жлъчни колики, разширени вени, хипертония, плеврити, възпалителни заболявания на сърцето, придобити сърдечни пороци, исхемична болест на сърцето заболявания на пикочоотделителната система, болест на Бюргер, и др.
кинезитерапия при бременни жени и след родов процес за възстановяване на нормалните функции на жената.

неврологични заболявания: дискови хернии, след инсултни състояния, неврит на фациалиса, радикулит, при мозъчни травми, диабетна полиневропатия, тортиколис, ЛАС, МС, плексит, тендинити, увреждания на гръбначния мозък, отоневрологични заболявания и синдроми, междуребрена невралгия, шийни дискогенни радикулити и др.

детски заболявания: след прекарани инфекциозни заболявания, заболявания на сърдечносъдовата система, ревматологични заболявания, хорея минор, заболявания на храносмилателната система, заболявания на черния дроб и жлъчните пътища, заболявания на бъбреците и пикочоотделителните пътища, родова пареза, детска церебрална парализа, комплексно лечение на счупване на костите в детска възраст.

Най-общо използваните лечебни процедури и модалности са:

Мануална (чрез ръцете) терапия: съдържа мускулно-фасциални облекчаващи техники, разтягане на скъсени и ограничени структури и тъкани и специфично засилване на слаби мускули, мекотъканни и ставни мобилизации, нервномускулни техники, специализиран и манипулативен масаж.Тези процедури помагат за възстановяването на вашите гръб, врат или други болезнени области за да се чувствате гъвкави и свободни извършвайки безболезнени движенията.

Повлияване на болката: използване на мека топлина, ултразвук, лазер и други физиотерапевтични процедури.

Лечебни упражнения: насочени към засилване, стабилизиране, разтягане на скъсени структури за постигане на безболезнен обем на движение. Тези упражнения подобряват движенията и правилния мускулен баланс.
Корекции на позата (при постурални нарушения): насочени действия към модифициране на поведението, постурални упражнения и самоконтрол (самоосъзнаване). Концентрираме се към корекция на мускулно-скелетни увреди.
Програма за домашно приложение: кратка и детайлна програма за упражнения съответстваща на моментното състояние и описваща какво може и какво не трябва да се прави.

В острата фаза се набляга върху контрола на болката, възпалението и повишения мускулен тонус (мускулен гард). Инструкциите ни са насочени към леки упражнения, препоръки за почивка и предпазни мерки съобразени с всекидневната дейност.

В следващите фази КТ е насочена към увеличаването, подобряването и усъвършенстването на движенията.

При започването на кинезитерапията се изследват:

– позата (стойката);
– подвижността на гръбначния стълб;
– гъвкавостта;
– еластичността;
– обема на движение;
– мускулната сила;
– обема на мускулите;

За реализирането на тези изследвания са необходими експертни знания по анатомия, физиология, кинезиология, биомеханика и функционална диагностика на човешкото тяло.

Природата е дарила нас, човешките същества, с най-съвършения механизъм, съществуващ на Земята – нашето тяло. Всички знаем, че развитието и усъвършенстването на човешкия индивид протича под контрола и ръководството на едно уникално високо организирано формирование – мозъкът. Благодарение на дразненията, постъпващи от околната среда мозъкът се тренира да реагира правилно и адекватно на променящите се условия.

Природните фактори, масажът и някои психологични техники се прилагат много резултатно за възстановяване на равновесието в организма с цел възстановяване на здравето, което е основната задача на кинезитерапията!

Ние знаем как да ви помогнем за да нямате болка и да сте отново в действие. За нас водещи са индивидуалният подход и лекуването на причината, а не симптома!

  • 30 мин.: 40,00 лв.
  • 50 мин.: 70,00 лв.
TOP