Mistletoe

Белият имел, с неговите бели плодове, е паразитно растение, което може да расте само върху други растения, предимно дървета. Той притежава вечнозелени листа, които извършват фотосинтеза, а от дървото, върху което паразитира, получава главно вода и минерали.

Според различното дърво­домакин, се синтезират специфични лечебни екстракти, които се използват за различните видове тумори. Най-често в практиката се използват екстракти на бял имел от ябълково дърво, ела и бор.

Основните фармакологични ефекти на биоактивните вещества на екстрактите от mistletoe, на които се базира приложението им при онкологични заболявания, са защита на ДНК, имуномодулация, освобождаване на ß-ендорфин, цитотоксичен ефект върху туморни клетки и инхибиране на ангиогенезата.

Терапията с mistletoe доказано подобрява общото състояние и качество на живот на онкоболните пациенти, като основните очаквани ефекти са:

  • повишаване на продуктивността и желанието за живот;
  • намаляване на умората;
  • нормализиране на нормалния ритъм (температура, сън, храносмилане);
  • повишаване на апетита;
  • намаляване на гадене и повръщане;
  • емоционално благополучие;
  • подобряване на депресията и тревожността;
  • намаляване на болковата симптомтика, свързана с тумора.

Как протича терапията?

Терапията е строго индивидуализирана. Изборът на правилен препарат, дозирането и продължителноста на терапията, зависят както от вида тумор, така и от стадия на заболяването, провежданото конвенционално лечение, придружаващите заболявания и общото състояние на пациента.

По преценка на медицински специалист, терапията се провежда интравенозно или инжекционно.

TOP