4P Genomics – Генетичен каталог

Открийте себе си!

Предисловие

Съвременният свят е изправен пред няколко мега-тенденции. Увеличаването и застаряването на населението, както и промените в околната среда – особено в големите градове, като последица от урбанизацията – водят след себе си увеличаване на търсенето на медицински услуги.

Все повече са новите открития в научната област на генетиката и медицината и това предоставя много иновативни медицински възможности. Хората имат шанса да влияят пряко на дейността на своите гени, използвайки епигенетичните ефекти чрез избора си на храна, например.

Така търсенето на допълнителни здравни услуги и на превантивна медицина ще продължава да се увеличава.

Една доза не е подходяща за всички

В по-голямата си част медицинските услуги са предназначени за лечението на болни хора. Ето защо най-много от разходите за здравеопазване са за диагностика и лечение, а само един малък процент обхваща медицинските превантивни подходи. Разширената превантивна стратегия започва на индивидуално ниво, защото всеки човек е „отделен космос“ и не функционират еднакво, което е основата на персонализираната медицина.

Пациентите носят отговорността за своето собствено здраве

Пациентите събират информация от всички достъпни източници, като задават на своите близки и на лекарите си въпроса: „Какво мога да направя за своето здраве?“ Тяхната готовност лично да плащат здравните си разходи нараства. Те са готови да се присъединят към т.нар. „втори медицински пазар” – пазарът на превантивната и персонализираната медицина.

Лекарите поемат риска да загубят доверието на пациентите си, ако не поддържат професионалната си осведоменост в крак с добре информираните пациенти по отношение на научните разработки на превантивната и персонализираната медицина. Лекарите трябва да обмислят прилагането на нови методи, базирани на познанията си по генетика и епигенетика, в своята ежедневна клинична практика. Постепенно прегледите ще се променят от поставяне на диагноза и план за лечение към предвиждане и превенция.

При това положение е необходима персонализирана медицинска стратегия.

Наличие на висококачествени и иновативни услуги

4PGenomics бе разработена, за да затвори пропастта между бързо развиващите се знания по генетика и геномика, увеличеното търсене на лекари, които да се занимават с този медицински подход и увеличаването на пациентите, които искат да се грижат за собственото си здраве. Висококвалифицираните и опитни експерти разбират нуждите, както и очакванията на пациентите и лекарите.

Те използват своите задълбочени познания по генетика, за да развиват аналитични панели (групи от консултанти) и да разработват доклади, които се изпълняват лесно в ежедневната клинична практика или в медицинските консултации. Аналитичното качество, клиничната полза и научната валидност са ключовите елементи за развитието на 4Pgenomics-панелите.

Те се състоят от внимателна селекция на добре документирани и научно доказани генетични маркери в комбинация със старателно подбрани въпроси, свързани със здравето, за да се получат персонализирани отговори за условията на околната среда и начина на живот. 4PGenomics се стреми към най-високата степен на персонализация в своите доклади, които са лесни за четене и разбиране от пациентите с помощта на таблици и графики, но не пропускат и по-задълбочената информация за опитните лекари.

Веднага след точните, научно обосновани резултати, са предоставени ясни препоръки към пациентите, които лесно могат да бъдат въведени в ежедневния им живот, като например модификация на хранителното поведение, въвеждане на хранителни добавки, адаптиране на физическите упражнения и други съвети, всички на индивидуализирано, персонализирано ниво – защото едно и също нещо никога не може да бъде подходящо за всички!

Примери за нашите генетични профили:

 • OSTEOgen: Остеопороза
 • THROMBOgen: Тромбоза
 • PROSTATEgen: Рак на простатата
 • DETOXgen: Детоксикационен капацитет
 • DENTYgen: Периодонтит
 • CARDIOgen: Сърдечносъдови заболявания
 • MACULAgen: Възрастово обусловена макулна дегенерация
 • LIPIDgen: Нарушения в обмяната на липидите
 • DIABETOgen: Диабет тип II
 • COLOgen: Спорадичен карцином на дебелото черво
 • ALOPECIAgen: Андрогенна алопеция
 • EMOgen: Емоционална нестабилност
 • AUTISMgen: Аутизъм
 • SKINgen: Здраве на кожата
 • WEIGHTgen: Контрол на теглото
 • WELL-BEING: Антистареене (антиейджинг)
 • BasicGen (основен превантивен генетичен тест)

Работно време

 

Понеделник - Петък 08.00 - 19.00
Събота: 09.00 - 15.00
Неделя: Почивен ден

 

Превантивен генетичен тест срещу андрогенна алопеция (косопад)

ALOPECIAgen се прицелва в андрогенните рецептори и в още 3 други полиморфизма, които участват в развитието на андрогенната алопеция

Профилът на ALOPECIAgen анализира и позволява да бъде направено разграничение между три различни рискови групи преди появата, на каквито и да било симптоми. В зависимост от степента на риска и от пола, може да бъде препоръчано лечение с лекарството миноксидил и/или финастерид.

Други нутригенетични препоръки и съвети за начина на живот, дадени в профила, могат да допринесат за предотвратяване на андрогенната алопеция.

Основен превантивен генетичен тест

Този тест позволява да бъде направен първи общ преглед на генетичните здравни капацитети като: метаболизъм на липидите, въглехидратите, хомоцистеина и лактозата, непоносимостта към лактоза, нуждата от витамини, имунната защита, както и детоксикиращите маркери.

Индивидуална превенция на сърдечно-съдови заболявания.

Какво представляват сърдечно-съдовите заболявания?

Според Световната здравна организация (СЗО), понятието „сърдечно-съдови заболявания“ обхваща всички нарушения на сърцето и кръвоносните съдове, които включват:

– коронарни кардиопатии (нарушения на кръвоносните съдове, които снабдяват сърдечния мускул);
– цереброваскуларни заболявания (нарушения на кръвоносните съдове, които снабдяват мозъка);
– периферни артериопатии (нарушения на кръвоносните съдове, които снабдяват крайниците);
– ревматични кардиопатии (нарушения на сърдечния мускул и клапите, в резултат на тежък ставен ревматизъм, причинен от стрептококова бактерия)
конгенитални сърдечни малформации;
– дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия (венозни обструкции, обикновено в краката, от тромб, който евентуално може да се отдели и да мигрира към сърцето или към белите дробове).

Какви са последствията?

Ефектът от неблагоприятните генетични вариации в комбинация с неблагоприятни хранителни навици, уседнал начин на живот и тютюнопушене могат да се проявят под формата на хипертензия, високи нива на глюкозата или липидите, наднормено тегло или затлъстяване. Рисковите фактори от начина на живот са причина за приблизително 80% от коронарните и цереброваскуларните заболявания.

Принципът, на който работи CARDIOgen

CARDIOgen е генетичен тест, извършван както върху проби от слюнка, така и върху EDTA кръвни проби. Необходимо е пациентът да попълни Здравен въпросник с цел да се събере съответната информация за неговия/нейния начин на живот. Тестът взима под внимание генетичните параметри, а така също и негенетичните параметри (информацията, предоставена от Въпросника) и анализира взаимодействията между генетичната предразположеност и околната среда.

Цели на CARDIOgen

CARDIOgen е насочен към група генетични маркери, което позволява персонализирана и ранна превенция на атеросклероза, както и на причините, свързани с развитието на сърдечносъдови заболявания като:

– оксидативен стрес;
– хипертензия (високо кръвно налягане);
– нарушения в метаболизма на хомоцистеин;
– нарушения в липидния метаболизъм;
– тромбоза.

Кога да се извърши тестът CARDIOgen?

– при фамилна анамнеза за сърдечно-съдови заболявания;
– при съмнение за сърдечно-съдово заболяване;
– при нарушения в метаболизма на липидите и хомоцистеина;
– при артериална хипертензия (високо кръвно налягане).

Резултатите включват:

– Таблица, предоставяща подробна информация за всяка съответна генетична вариация (генотип);
– Специални нутригенетични препоръки (за храненето и приема на хранителни добавки). Специалните нутригенетични препоръки и други фактори, свързани с начина на живот, позволяват да се намали рискът от сърдечно-съдови заболявания. Подробните препоръки, основани на генетичната предразположеност и на анализа на Здравния въпросник (негенетична информация), позволяват да се извърши персонализирана превенция и по този начин улесняват избора на най-добре адаптираното лечение за пациента.

Превенция

Сърдечно-съдовите заболявания причиняват най-много смъртни случаи в световен мащаб. Анализираните от профила на CARDIOgen генетични вариации са рискови фактори, за които е известно, че са свързани със сърдечносъдовите заболявания. Тяхното идентифициране позволява да се вземат превантивни мерки, които ще понижат относителния риск от хипертензия и нивата на LDL хорестерола, и които ще увеличат нивата на HDL и защитата срещу оксидативен стрес.

Превантивен генетичен тест за спорадичен колоректален карцином

Генетичните полиморфизми, анализирани чрез COLOgen, са насочени към пътя, който отговаря за растежа на клетките, пролиферацията, диференциацията и апоптозата. COLOgen трябва да бъде предписван на хора, които имат случаи на колоректален рак или чревни полипи в семейството си.

Генетичен профил за оценка на предразположеността към болестта на Крон

Персонална превенция на периодонтит

Тестът анализира три интерлевкин гена, участващи във възпаленията. Профилът на DENTYgen е показан в случаи на периодонтит при деца и възрастни, рефракторен периодонтит, както и преди дентална имплантация при пациенти, изложени на риск.

Детоксикационен капацитет във фази І и ІІ

Какво представлява детоксикацията?

Детоксикация е механизмът на дезактивация и елиминиране на отпадните продукти, произхождащи или от ендогенни молекули, каквито са хормоните, или от екзогенни съединения, каквито са лекарствата и замърсителите. Тези евентуално токсични отпадъчни продукти са химически редуцирани или окислени и накрая конюгирани, за да се превърнат в по-малко токсични вещества и да се улесни тяхната екскреция.

Черният дроб играе важна роля в процесите на детоксикация (елиминирането на токсините, синтеза и секрецията на жлъчката, ензимното разделяне на химикалите). Други органи, които са замесени в детоксикацията са дебелото черво и на бъбреците, така също мозъка и кожата .

Какви са последствията?

На нивото на детоксикация във фаза I

Фаза I неутрализира токсините, за да се формират активирани междинни съединения. Дисфункцията на ензимната активност води до неадекватно метаболизиране с нежелани странични ефекти.

На нивото на детоксикация във фаза II

Биоактивираните вещества от детоксикация във фаза I са трансформирани (неутрализирани) в разтворими съединения чрез ензими от фаза II. Излагането на канцерогенни съединения, съчетано с ниска ензимна активност от фаза II, значително увеличават податливостта към хронични заболявания, дължащи се на напредването на възрастта.

Тестът DETOXgen

DETOXgen анализира няколко генетични вариации, свързани с:

– метаболитната активация на полицикличните ароматни въглероди
лекарствения метаболизъм и синтеза на холестерол;
– детоксикирането на хербицидите, инсектицидите и никотина;
– детоксикирането на алкохола и метаболизма на токсичните съединения;
– оксидирането на стероидите, мастните киселини и ксенобиотиците;
– защитата на клетките срещу канцерогенни химически съединения и/или ксенобиотици чрез конюгиране;
– детоксикирането на няколко вещества, идващи от индустриалното замърсяване, тютюнопушенето и т.н.

Подробните препоръки, основани на генетичните предразположения, както и на въпросника, попълнен от пациента (негенетични предразположения) позволяват персонализирана превенция, и осигуряват насоки за лекаря, който да предпише най-доброто адаптирано лечение. Прилагането на препоръките от доклада, заедно с медицинското лечение, представляват най-доброто решение за оптимално проследяване на здравословното състояние на пациента.

Превенция

Превантивните мерки, в частност познаването на индивидуалните генетични предразположения, имат за цел да увеличат детоксикационния капацитет и помагат да се намалят или да се избегнат нежеланите симптоми .
DETOXgen е специално разработен от Лаборатории Reunis за оценка на индивидуалния риск от частични смущения във фази на детоксикация I и II.

Индивидуална превенция на диабет Тип ІІ

Какво представлява диабет Тип ІІ?

Диабет тип ІІ произхожда от недостиг в секрецията на инсулин и от инсулиновата резистентност. Тази резистентност води до намаляване на ефективността на инсулина в целевите клетки в мастната тъкан, в чернодробната и в мускулната тъкани. Тя е свързана със затлъстяване в 80% от всички случаи.

Хората с наднормено тегло са по-склонни към развитие на инсулинова резистентност, тъй като мастната тъкан пречи на способността на организма да използва инсулина. Освен това, резистентността е полигенна и свързва генетичното предразположение с факторите на околната среда, особено с наднорменото тегло, уседналия начин на живот и храненето (типът на въглехидратите и липидите изглежда е диспозитивен).

Какви са последствията?

Диабет тип II представлява голям проблем за общественото здраве. Той е основната причина за бъбречна недостатъчност във всички западни страни, една четвърт до една трета от причините за инфаркт на миокарда, първа причина за артериопатиите на долните крайници, основна причина за мозъчно-съдовите инциденти и най-накрая, мнозинството пациенти с диабет тип II се опасяват от диабетните ретинопатии.

Тестът DIABETOgen

Генетичното предразположение е важен елемент в развитието на диабет тип II. DIABETOgen се основава на анализ на генетичните вариации, които позволяват ранно откриване на механизмите, свързани с диабет тип II.

Тези единични нуклеотидни полиморфизми са прецизно свързани със следната информация:

– Инсулинова чувствителност;
– Лептинова чувствителност;
– Други свързани рискови фактори като наднорменото тегло.

Подробните препоръки, които се базират на генетичните предразположения и анамнезата (негенетични предразположения), позволяват индивидуална превенция, която дава насоки за най-адаптираното лечение за пациента.

Прилагането на препоръките, дадени в доклада, в съчетание с лечение, предписано от лекар, представлява идеалното решение за оптимално проследяване на здравословното състояние на пациента (Фиг. 3).

Превенция

Диабет тип II се появява без никакви видими признаци, стотици хиляди хора пренебрегват факта, че страдат от него. Диабет тип II представлява най-честата форма на диабет, с тенденция за увеличаване в развитите, както и в развиващите се страни.

Типичният пациент е над 40-годишна възраст. За съжаление обаче от няколко години тази типична възрастова граница изглежда намалява. При някои популации в риск, този тип диабет може да се наблюдава дори при деца.

Ранното откриване на това заболяване е важен фактор за превенцията му и цели в същото време да се избегнат свързаните с него заболявания – като тези, описани по-горе.

Превантивен генетичен тест срещу емоционална нестабилност

EMOgen анализира полиморфизмите, които са във връзка с метаболизма на невротрансмитерите (допамин, серотонин), с метаболизма на хомоцистеина, синтеза на серотонин и транспортирането. Този тест позволява да се противодейства на развитието на депресия и състояния на тревожност.

Превантивен генетичен тест, посветен на физическата активност

FITgen анализира генетичните полиморфизми, участващи в разхода на енергия, мотивацията, мускулния капацитет, сърцето и капацитета на белите дробове, възстановяването след травма и силата/издържливостта. FITgen ви помага да изберете най-подходящата физическа активност в зависимост от вашите възможности.

Генетичен профил за оценка на предразположеността към глаукома

GLAUCOMAgen анализира генетичните полиморфизми, свързани с развитието на ексфолиативна глаукома. Целевият ген е свързан с еластиновите формации на полимерните влакна. Предоставените препоръки за хранене и начин на живот допринасят за предотвратяването на глаукома в зряла възраст.

Генетичен профил за оценка на предразположеността към синдром на Жилберт

Генетичен профил за оценка на предразположеността към наследствена фруктозна непоносимост

PHARMAgen продукт

Статините са сред най-често предписваните лекарства за лечение на хиперхолестеролемия и за превенция на сърдечносъдови заболявания, например коронарна болест на сърцето. Носителите на специфична генетична вариация в гена KIF6 са по-чувствителни към някои статини; ето защо този тест се препоръчва преди лечение със статини, с цел да се оцени индивидуалната статинова толерантност на пациента или да се изясни причината за съобщаваните нежелани ефекти.

Генетичен профил за оценка на предразположеността към лактозна непоносимост

Генетичен тест при нарушения на липидният метаболизъм и индивидуална превенция на атеросклероза

Какво представляват нарушенията в липидния метаболизъм?

Нарушенията в липидния метаболизъм водят до няколко патологии като например хиперлипидемия, която до голяма степен участва в развитието на атеросклерозата. Нивата на холестерол в кръвта (високи нива на LDL и ниски нива на HDL), както и малки по размер LDL частици са двете главни причини за развитието на атеросклероза.

Какво е атеросклероза?

Атеросклерозата е състояние, при което вътрешната обвивка на средните и големите артерии се удебелява в резултат на натрупване на мастни компоненти, комплексни въглехидрати, кръвни продукти, фиброзна тъкан и варовикови отлагания, всичко това придружено от промяна на средата.

От няколко години и особено в индустриализираните страни, възникването на исхемична болест на сърцето поради последствията от атеросклерозата остава сред основните причини за смърт. Мозъчносъдовите инциденти, наричани инсулт, също засягат голям брой хора.

Какви са последствията?

Атеросклерозата е хронично, прогресивно и многофакторно заболяване, което се развива бавно в продължение на десетилетия и може да остане без симптоми в продължение на дълъг период от време.

Въпреки, че атеросклерозата е тиха болест, проблемът възниква внезапно и в много случаи може да се окаже фатален. Засегнатите артерии са главно коронарните артерии, които снабдяват с кръв сърцето, мозъчните артерии, които снабдяват мозъка, и големите артерии, които снабдяват краката (илиачна артерия, феморална артерия).

Тестът LIPIDgen

Този тест анализира няколко генетични полиморфизма, за които е известно, че са включени във фамилната хиперхолестеролемия от тип III и в развитието на атеросклероза. Той също така предоставя точна информация относно основните причини за нарушенията на липидния метаболизъм.

Подробните препоръки, които са базирани на генетичните предразположения и анамнезата (негенетични предразположения), позволяват индивидуална и персонализирана превенция, водеща до най-добре адаптираното лечение за пациента. Прилагането на препоръките, дадени в доклада, в комбинация с лечение, предписано от лекар, представляват идеалното решение за оптимално проследяване на здравословното състояние на пациента.

Превенция

Трудно е да се предвиди на по-млада възраст дали даден човек ще развие атеросклероза или ще страда от сърдечносъдови заболявания: уседналият начин на живот, професионалната активност, храненето, тютюнопушенето, генетичните предразположения и т.н. имат своето влияние – поотделно или в комбинация.

Генетичният тест може да бъде един от най-добрите подходи за възможно най-ранно откриване на относителния риск даден човек да развие исхемични заболявания, дължащи се на атеросклероза, и той лесно ще помогне за предотвратяване на честата му поява и/или за разработването на напътствия за адаптирана промяна в начина на живот.

Превантивен генетичен тест срещу възрастово обусловена макулна дегенерация (AMD)

Формата на AMD, която се анализира в профила на MACULAgen, е т.нар. „суха форма“, отговорна за повечето случаи на AMD. Профилът на MACULAgen позволява да се направи оценка на персоналния относителен риск чрез анализирането на два важни генетични маркера, които са свързани с AMD. Профилът трябва да бъде предписван възможно най-рано на хора с фамилна история с AMD.

Ранно откриване и превенция на остеопороза

Какво представлява остеопорозата?

Остеопорозата е заболяване, засягащо костната маса, чиято структура се разрушава и се повишава риска от лесна деформация и чупливост на костите. Костите са съставени от два типа клетки: остеобласти (участващи в изграждането на костта) и остеокласти (участващи в резорбцията на костта). Остеопорозата се характеризира с увеличена активност на остеокластите.

Активността на остеобластите и остеокластите е свързана с генетични и хранителни фактори, както и с фактори, отнасящи се до околната среда.

Остеопорозата е често срещана при жени в менопауза по две причини: костната плътност така или иначе намалява с възрастта, а нивата на хормоните в женското тяло значително се понижават. Въпреки това, мъжете също страдат от остеопороза, макар и в много по-малка степен.

Какви са последствията?

Загубата на костна маса прави костта порьозна, което води до значително увеличаване на риска от фрактура, особено на спонтанни фрактури (най-вече на бедрената кост, китката и на гръбначния стълб). Пациентът може да изпитва силна болка (Фиг 2).

Пациентите, страдащи от остеопороза, са със значително по-висок риск от бедрени фрактури и фрактури на гръбначния стълб, което евентуално може да доведе до загуба на автономност и по този начин до зависимост от други хора за ежедневните си нужди.

Тестът OSTEOgen

Тестът OSTEOgen анализира няколко генетични вариации, свързани с:

– витамин D рецептор
– естрогенен рецептор
– интерлевкин-6
– образуване на колаген тип I
– лактазна активност

Подробни препоръки, базирани на генетичните предразположения, както и на попълнения от пациента Въпросник (негенетични предразположения), позволяват персонализирана превенция, и предоставят насоки за лекаря, който да предпише най-доброто адаптирано лечение (Фигура 3). Прилагането на препоръките от доклада, заедно с медицинското лечение, представляват най-доброто решение за оптимално проследяване на здравословното състояние на пациента.

Превенция

Чрез превантивни мерки и основно чрез познаването на генетичните предразположености на даден човек, появата на остеопороза може да бъде сведена до минимум или дори избегната.

Хората с един или повече членове на техните семейства, страдащи от това заболяване, трябва да са наясно, че техният риск за развитие на остеопороза е по-висок от нормалния. Също така, приемът на някои лекарства (например кортизон) може да увеличи този риск.

Тестът OSTEOgen е разработен от Лаборатории Réunis специално за да анализира индивидуалния риск от развитие на остеопороза.

Превантивен генетичен тест срещу спорадичен рак на простатата

Препоръките са основани на вариации на полиморфизмите, участващи в нивата на дихидротестостерон и пет други генетични вариации, които играят важна роля в ранните стадии на канцерогенезата. PROSTATEgen се препоръчва в случаи на фамилна анамнеза за рак на простатата.

Специален превантивен генетичен профил, посветен на стареенето на кожата

Анализират се процесите и пътищата като детоксикация, възпаление, оксидативен стрес и епидермална цялост и се предоставят индивидуални препоръки. SKINgen ви помага да запазите и да подобрите здравните възможности на вашата кожа.

Ранно откриване на индивидуалната предразположеност към тромбоза

Какво представлява тромбозата?

Тромбозата се характеризира с образуването на кръвни съсиреци (или тромби), които увреждат съдовете. Наличието на такъв тромб в повърхностните вени обикновено няма последствия, но ако запушването се появи в дълбока вена, последствията могат да бъдат сериозни. Образуването на тромбоза е сложен процес, в който са замесени различни фактори – като начина на живот и генетичната предразположеност.

Какви са последствията?

Мигрирането на тромба в кръвния поток може да има тежки последствия като флебит или белодробна емболия, които биха могли да бъдат фатални. Ако тромбът мигрира в артериалната циркулация, това може да стане причина за коронарни проблеми, тежка исхемия (артериите в краката) или мозъчно-съдов инцидент, ако е замесена каротидната артерия.

Тестът THROMBOgen

Принципи на теста THROMBOgen

THROMBOgen е генетичен тест, извършван чрез проба от слюнка или EDTA кръв. Пациентът трябва да попълни Здравен въпросник, за да се събере съответната информация за неговия/нейния начин на живот.

Тестът взима предвид както генетични, така и негенетични (информацията, предоставена от Въпросника) параметри и анализира взаимодействието между генетичната предразположеност и околната среда.

Цели на теста THROMBOgen

THROMBOgen е създаден за да се определи генетичното предразположение за развитие на тромбоза, както и на основните причини за появата й, като например повишен коагулационен капацитет, нарушения в хемостазата или нарушения в обмяната на хомоцистеина.

Всички анализирани гени принадлежат към коагулационната каскада, а информацията, предоставена от теста, позволява да се предприемат ранни мерки, за да се намали рискът от тромбоза.

Кога да се извърши тестът THROMBOgen?

THROMBOgen се препоръчва в следните случаи:

– в случай на тромбоза преди навършване на 50-годишна възраст
фамилна анамнеза за тромбоза
– преди да се приемат лекарства орално или преди бременност
– при повтарящи се спонтанни аборти
– в случаи на атеросклероза при млади хора

Резултатите включват:

– Таблица, предоставяща подробна информация за всяка съответна генетична вариация (генотип).
– Специални нутригенетични препоръки (за храненето и хранителните добавки). Специалните нутригенетични препоръки и други фактори, свързани с начина на живот, позволяват да се намали рискът от тромбоза и по този начин – относителният риск от свързани заболявания. Подробните препоръки, основани на генетичните предразположения, и анализът на Здравния въпросник (негенетичната информация) позволяват персонализирана превенция, като по този начин улесняват избора на най-добре адаптирано лечение за пациента.

Превенция

Смята се, че 0,3% от населението един ден ще страда от тромбоза и, че 1/3 ще рецидивират в рамките на 8 години. Мъжете са четири пъти по-малко предразположени към заболяването от жените.

Причините за тромбоза са сложни и многофакторни, но е ясно, че неблагоприятните генетични предразположения в комбинация с неадекватния начин на живот оказват значително влияние върху развитието на тромбози: в такива случаи рискът може да се увеличи с 80%.

Ранното установяване на предразположение към тромбоза позволява да се намали рискът чрез следване на персонализирани препоръки за храненето и начина на живот, осигурени от профила на THROMBOgen.

Превантивен генетичен профил, посветен на контролирането на теглото

Метаболитните пътища и физиологичните параметри, анализирани в този панел, са свързани с адипогенезата, антропометрията, контрола на апетита, разхода на енергия, липидния метаболизъм и възпалението. Персонализираните препоръки на WEIGHTgen ще ви помогнат да управлявате и да оптимизирате теглото си.

Пълен превантивен генетичен профил, изцяло посветен на борбата със стареенето (антиейджинг)

Профилът на Well-Being покрива капацитета за детоксикация, сърдечносъдовите заболявания, здравето на кожата и зъбите, контрола на теглото, костното здраве, физическата и умствената годност. Резултатите от теста осигуряват персонализирани и подробни препоръки за храненето, приема на микроелементи и начина на живот. Тестът Well-Being може да бъде приложен върху всеки човек, който желае да инвестира в своето здраве чрез предприемането на подходящи мерки с цел по-доброто си състояние с напредването на възрастта.

TOP