По повод на профилактика на касов апарат в магазина на ХЕРБАМЕДИКА в клиника ДЕТОКС на 28.05 ще се приемат разплащания само в брой. В случай, че искате разплащания с карта или по банков път, моля използвайте онлайн магазина на ХЕРБАМЕДИКА.

WEGAMED CHECK MEDICAL SPORT

Check medical sport е резултат от повече от 25 години непрекъснати разработки в областта на анализа на биологичното съпротивление, което дава възможност за отчитане на функционалните нарушения в тялото. Основното научно проучване за това е било проведено в Института по трудова и социална медицина към Университета в Хайделберг и в Специализираната белодробна клиника към асоциацията Württemberg / Hohenzollern State.

Надеждният, перспективен инструмент за научно обоснована оценка на здравното състояние е създаден за съвременно и ефективно използване в практиката.

Check medical sport се нуждае само от шест електрода, които се свързват със стъпалата, дланите и главата. В четири последователни предварително програмирани поредици, по тези електроди се провеждат редуващи се отрицателни и положителни 13 Hz импулсни токове. Check medical sport записва електричните параметри на отделните сегменти.

Резултатите от измерването дават информация за енергийното състояние и функцията на органите и групите от органи, както и техните влияния.

Живите организми са обект на много регулаторни влияния като например денонощните (циркадни) и месечните ритми. По-малко известно обаче е влиянието на значително краткосрочните ритми, които са тясно свързани с метаболитните процеси. Това са точно тези биологични колебания – регулаторни процеси на ниво секунди и минути – които Check medical sport използва: устройството измерва електричните параметри на предварително зададени телесни сегменти и техните регулаторни функции. Всяко отклонение от нормалните стойности показва нарушение.

Като резултат от опит и проучвания в продължение на десетилетия, Check medical sport може да класифицира характеристиките на отклоненията и да извлече от тях важна информация за биологичната адаптация.

Бърз и ефикасен информационен анализ

 • Психоневроимунология
 • Вегетативна нервна система
 • Остри заболявания
 • Хронични заболявания
 • Склонност към алергии
 • Органни нарушения
 • Възпалителни огнища
 • Детоксикация
 • Стресови състояния
 • Микробно ниво
 • Вирусно натоварване
 • Токсини от околната среда
 • Приложение на анализа

Обикновено се наблюдават значителни различия при конкретните физични нарушения. Check medical sport дава оценка на здравословното състояние, показвайки засегнатите области или органи и откривайки съответните симптоми на остри, възпалителни, дегенеративни или алергични заболявания.

Фактори за анализ

Факторите за анализ са важна част от интерпретацията. Те показват отговора на тялото по време на измерването и дават информация за регулаторните и енергийните процеси и за реакцията на тъканите и хроничните нарушения. Графичният анализ позволява да се направят изводи относно регулаторната способност на организма и локализиране на възпалителните огнища.

Индикации за анализ и терапевтични препоръки

Информационният анализ се генерира от отклоненията от нормалните процеси в определени области на тялото. Използват се доказани процедури, за да се препоръча терапия.

Енергийни резерви

Диагнозата, получена посредством измерване с Check medical sport дава информация за нивото на стрес при пациента и енергийните резерви. Това дава на терапевта бърз поглед върху общото здравословно състояние на пациента. По време на курса на лечение лекарят може да проверява и да записва подобрението на общото състояние с помощта на данните за енергийните резерви.

Киселинно-алкален баланс

Причината за натрупването на киселини в тялото може да се крие в хранителните навици. Пиенето на достатъчно количество течности също би могло да помогне за изравняване на киселинно-алкалния баланс. Устройството показва дали тялото има склонност да натрупва излишък от киселини.

Спортен медицински анализ

Физичен мускулен анализ

В традиционната спортна медицина мускулите се възприемат просто като „работници“, които са отговорни за физическата активност и връзката с костно-ставния опорно-двигателен апарат. Но от гледна точка на холистичната медицина ние знаем, че всеки мускул има важна връзка със системи от органи и с гръбнака. Това означава, че функционално нарушение на определен орган може да засегне съответния мускул. Затова тяхното трениране дава допълнителна гледна точка за мускулатурата. От една страна, спортът и физическата работа се осъществяват от мускулите, но от друга страна, функцията и състоянието на органите също се отразява на здравето на мускулите. Тази връзка се дължи на автономната нервна система, която свързва органите с кожни области и мускули посредством гръбначния мозък. Тези връзки са еднакви при всеки човек.

Идеален курс на трениране

Традиционната китайска медицина ни учи, че физическата активност трябва да се редува с периоди на почивка в човешкото тяло. В активната фаза мускулите отговарят изключително добре на тренировките, но във фазата на почивка те са особено чувствителни и податливи на травми. Check medical sport определя състоянието на атлетите и показва идеалното време за тренировки на ден.

Фитнес анализ

Изчисляването и оценката на физическото състояние и данните от измерването на здравословното състояние и основните параметри формира основата за смислен, индивидуален фитнес анализ.

Индекс на телесната маса (ИТМ)

ИТМ показва отношението на телесната маса или теглото към височината и се използва като основна насочваща стойност за това дали даденият човек е с поднормено, нормално, малко или много наднормено тегло. ИТМ се визуализира като прост анализ под формата на стандартизирана графика, както и в числена форма. Потенциалният риск за ставите и скелетно-мускулната система поради наднормено тегло се съпровожда с препоръка за намаляване на теглото.

Определяне на идеалния курс на трениране за сърцето

Check medical sport определя идеалния курс на трениране за сърцето индивидуално:

 • за стабилно сърце
 • за активен метаболизъм
 • за подобряване на физическата активност

С помощта на тези резултати атлетите могат прецизно да оптимизират тренировъчната си програма.

Киселинно-алкален баланс

Киселинно-алкалният баланс показва стойността в целия организъм. Факторите за непостоянен киселинно-алкален баланс могат да са неправилно хранене, (дългосрочен) стрес, физическо претоварване или други здравословни проблеми, които обикновено се дължат на отпадъчни продукти, които се натрупват в съединителната и мускулната тъкан като прекомерно количество киселина. Check medical sport определя краткосрочните и дългосрочните натрупвания и показва тези стойности под формата на графика.

Тренировъчна ефективност

Добрата тренировъчна ефективност води до подобряване на съотношението между силата и енергийните резерви. „Силата“ в Check medical sport описва способността за бързо усвояване на достъпните енергийни резерви с цел по-добро представяне при тренировки или състезания. „Силата“ също така е стойност, която показва способността на тялото да се възстановява. Енергийните резерви в Check medical sport се отнасят за достъпната енергия, която може да бъде мобилизирана при тренировки. Ако има достатъчно сила, но в същото време няма достатъчно достъпна енергия, поради неподходящ начин на трениране, се използва енергия, която е необходима за други телесни нужди, като например възстановяване. От друга страна, ако енергийният резерв е пълен, но тялото няма достатъчно сила, то тренировката може да не даде желания ефект и да се ограничат такива фактори, като способността за възстановяване.

 • Първичен тест : 80,00 лв.
 • Контролен тест : 60,00 лв.
TOP